• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-05-16.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och toxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Projektbeskrivning
Det finns tydliga bevis för att fina partiklar i utomhusluften har negativa effekter på människors hälsa. Mekanismerna bakom dessa effekter är fortfarande dåligt kända. Därför är det okänt vilka egenskaper hos partiklarna som har betydelse för påverkan på hälsan. Det leder till en stor osäkerhet beträffande skadligheten hos olika partikelkällor. Partiklarnas fysikaliska och kemiska egenskaper förändras dessutom med tiden (åldring), vilket gör bedömningen ännu mer komplicerad.

Det här projektet är fokuserat på att undersöka hur förändringar av partiklars kemiska och fysikaliska egenskaper påverkar deras toxicitet. En ”Potential Aerosol Mass” (PAM) reaktor kommer att användas för att generera åldrade partikelprover i laboratoriet och i verkliga miljöer. Acellulära analyser kommer användas för att mäta partiklarnas oxidativa potential, och deras förmåga att ge upphov till oxidativ stress. Dessutom kommer många andra analytiska tekniker att användas för att mäta kemiska och fysikaliska förändringar av partiklarna.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn som ska anställas kommer till viss del själv ha möjlighet att påverka inriktning på forskningsprojektet. Den valda kandidaten kommer använda en PAM-reaktor för att generera åldrade partikelprover och karakterisera dessa framför allt med hjälp av acellulära analyser för att mäta oxidativ potential. Ytterligare karakterisering av proverna kan komma att göras med t ex SMPS och masspektrometri. Tolkning av data och publicering av resultat kommer också att vara en viktig del av arbetet.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vi söker efter en mycket motiverad postdoktor med bakgrund inom atmosfärsvetenskap, analytisk kemi eller liknande ämne som är relevant för projektet. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig förmåga och skicklighet; urvalet baseras främst på vetenskaplig kompetens inom relevanta områden.

Erfarenhet av praktiskt arbete i laboratorium och/eller fält krävs. Erfarenhet av oxidations-flödes-reaktorer (t ex en PAM-reaktor) och metoder för att bestämma oxidativ potential är fördelaktigt. Tidigare erfarenhet av analytisk metodutveckling, aerosol-karakterisering och goda kunskaper i statistik anses som en tillgång. Färdigheter i programmering (t ex Matlab), masspektrometri eller experimentell toxikologi anses vara ytterligare meriter.

Sökanden ska vara bra både på att jobba individuellt och i grupp, och måste dessutom ha goda kunskaper i engelska.  

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor, Sarah Steimer, tfn 08-674 7171, [email protected].

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida http://www.su.se/jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Detta är en jobbannons med titeln "Postdoktor i atmosfärkemi" hos företaget Stockholms Universitet och publicerades på workey.se den 26 mars 2021 klockan 10:13.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey