• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Tänk dig en skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Där varje elev får vara den hen vill vara. Där vi tillsammans kan utveckla idéer och odla drömmar.

Vi har Sveriges viktigaste jobb och det tar vi på stort allvar. Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter. För nutid och framtid. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna jag kan, jag vill, jag vågar!

Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som vill arbeta som skolsköterska i en eller flera skolor i Hudiksvalls kommun.

Vi på centrala elevhälsan bidrar genom vårt främjande och stödjande arbete till att ge våra förskolor, grundskolor och vår gymnasieskola i Hudiksvalls kommun förutsättningar att höja kvalitén, säkerställa likvärdigheten och öka måluppfyllelsen. På så sätt skapar vi de bästa förutsättningarna för barns och elevers lärande. I centrala elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, psykolog och logoped.

Rekryteringen sker under förutsättning att erforderligt beslut fattas.

ARBETSUPPGIFTER
Som skolsköterska hos oss jobbar du främst genom förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det kan till exempel vara genom hälsosamtal, vaccination, information och undervisning kring friskfaktorer. Vid behov och möjlighet kan du också få genomföra enklare sjukvårdsinsatser.

Hos oss jobbar du med proaktiva hälsoinsatser för att bidra till de bästa förutsättningarna för barn och elevers hälsa och därmed lärande. Du är en viktig del i mötet med barn och ungdomar. Du ska kunna se och höra dem för att, vid behov, slussa dem vidare så att de kan få rätt insats vid rätt tidpunkt av rätt profession.

På den/de enheter du arbetar är du representant för den medicinska insatsen på skolan och arbetar nära den övriga elevhälsan liksom den pedagogiska personalen under rektors arbetsledning. Till ditt stöd har du skolsköterskekollegor, skolläkare och hela den centrala elevhälsan.
Som skolsköterska har du mycket eget arbete samtidigt som du har en stor frihet att planera ditt arbete utifrån skolans tider och årsvariationer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som skolsköterska, inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller inom öppen hälso- och sjukvård.
Körkort är ett krav.

Erfarenhet av tidigare arbete som sjuksköterska krävs, gärna inom elevhälsans medicinska insats eller med barn och ungdomar.

För att passa rollen som skolsköterska tror vi att du:
• är initiativtagande. Med det menar vi att du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
• är självgående. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
• har god samarbetsförmåga. Du har i ditt arbete kontakt med många människor: elever, vårdnadshavare, pedagogisk personal, rektor, centrala elevhälsan, socialtjänsten, polisen med flera. Du behöver därför arbeta bra med andra människor. Du behöver kunna relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• är beslutsam. Ibland är du ensam och behöver fatta snabba beslut och agera utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du behöver visa omdöme under tidspress.
• är strukturerad. Med det menar vi att du behöver kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Att du kan sätta upp och hålla tidsramar.

ÖVRIGT
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: http://www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html
Observera att vi endast tar emot ansökningar via http://www.offentligajobb.se.

Detta är en jobbannons med titeln "Skolsköterska" hos företaget Hudiksvalls kommun och publicerades på workey.se den 26 mars 2021 klockan 09:50.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey