• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.

Kravprofil

Forskare
Period: 210901 - 220831
Omfattning: 20%

Arbetsbeskrivning och uppgifter:
Vi söker en humanistiskt eller samhällsvetenskapligt inriktad arbetslivsforskare som vill vara en del av projektet Historisk arbetslivsforskning (Half) och Centrum för arbetarhistoria (CfA).

Utöver verksamheten på Half och CfA kan undervisning på Historiska institutionens arbetarhistoriska kurser förekomma. Rekryteringen sker mot bakgrund av att projektet Half under 2021 går in i en ny fas där samverkan och konferensarrangemang är centrala. De konkreta arbetsuppgifterna utformas i samråd med Half:s projektledare och CfA:s föreståndare. Verksamheten är i huvudsak förlagd till CfA:s och Half:s lokaler på Campus Helsingborg.

Det finns fem förväntningar på forskaren:

För det första förväntas forskaren aktivt delta i Half:s och CfA:s verksamhet.

För det andra förväntas forskaren bedriva arbetslivsforskning med historiska perspektiv.

För det tredje förväntas forskaren att aktivt bidra till den arbetarhistoriska miljön på Lunds universitet.

För det fjärde förväntas forskaren tillföra Half genusvetenskaplig kompetens.

För det femte förväntas forskaren aktivt bidra till utökad samverkan med fackliga och politiska organisationer inom arbetarrörelsen.

Behörig att anställas som forskare är:

den som har avlagt doktorsexamen i ett ämne med relevant historisk eller samhällsvetenskaplig inriktning. Den sökande måste ha goda och dokumenterade kunskaper i att läsa både svenska och engelska.
Särskilt meriterande är:

(1) dokumenterad forskning inom arbetslivsområdet;

(2) dokumenterad erfarenhet av samverkan med fackliga och politiska organisationer inom arbetarrörelsen; samt

(3) erfarenhet av att arrangera symposier och/eller konferenser.

Bedömningsgrund är vetenskapliga meriter inom fältet arbetslivs- och välfärdsforskning; god förmåga att utveckla och genomföra forskning, undervisning och samverkan inom Half:s och CfA:s verksamhetsområde. Bedömning görs med utgångspunkt i de insända handlingarna samt i en eventuell intervju.
Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:
1. Undertecknat curriculum vitae (maximalt 2 sidor).
2. Vidimerad kopia på doktorsexamen.
3. Personligt brev (maximalt 1 sida).

Inga publikationer ska bifogas ansökan. Vid ett senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de mest betydelsefulla publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Detta är en jobbannons med titeln "Forskare i historisk arbetslivsforskning" hos företaget Lunds Universitet och publicerades på workey.se den 26 mars 2021 klockan 09:23.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey