• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad.

Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus.

Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.

Arbetsplatsbeskrivning
Vi har ett väl utvecklat föräldrastöd i vår stadsdel som vi är stolta över! Nu söker vi dig som vill komma och arbeta tillsammans med oss.

Föräldrarådgivarna har sin tillhörighet inom enheten för förebyggande och behandling där föräldrarådgivare, fältassistenter, kuratorer på ungdomsmottagningen, skolsocionomer, ungdomsbehandlare, familjebehandlare och fritidsgårdar samt parklekar finns. Vårt gemensamma uppdrag är att erbjuda ett tidigt, lättillgängligt stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Vi är alla engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar förebyggande, främjande och behandlande i syfte att skapa jämlika livsvillkor för barn och unga.

Vi söker en föräldrarådgivare som vill bli vår nya kollega då vi utökar hembesöksprogrammet till första gångs föräldrar att omfatta även Vällingby. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp som består av 6 föräldrarådgivare, 7 med dig! Tillsammans med övriga förebyggande verksamheter utgör föräldrarådgivarna ett team inom enheten. Arbetet leds av en biträdande enhetschef.

Arbetsbeskrivning
Föräldrarådgivare ska ge råd och stöd till föräldrar med barn i åldern 0-18 år. Arbetet vilar på systemteoretisk grund med hela familjen i fokus. I arbetsuppgifterna ingår hembesöken i hembesöksprogrammet, enskilda samtal, hålla i grupper samt samverka med berörda aktörer. Det resultat vi förväntas uppnå är att erbjuda föräldrar ett lättillgängligt stöd som på lång sikt ska hjälpa dem i sitt föräldraskap så att barn växer upp med goda uppväxtvillkor och har trygga relationer till sina föräldrar. Arbetet ska sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda generellt stöd, tidigt i barns liv. Arbetet ska utföras i samverkan med de aktörer som möter målgruppen och ska ske såväl individuellt som i grupp. Vi använder oss företrädelsevis av de föräldraskapsstödsprogram som staden erbjuder, KOMET, ABC och föräldraskap i Sverige. Vi deltar och håller även i andra typer av grupper i samverkan med andra aktörer.

- Hålla i föräldragrupper.
- Ansvara för föräldrastödslinjen
- Deltar och i vissa fall hålla i samverkansgrupper
- Utveckla arbetssätt och metoder för att effektivt nå målgruppen föräldrar med tidigt stöd.
- Samverka med skola, förskola, BVC, BMM och socialtjänst genom bland annat att initiera SIP möten.
- Genomföra hembesök enligt hembesöksprogrammets modell tillsammans med barnhälsovården.

Kvalifikationer
Vi vill att du är utbildad socionom. Har du vidareutbildning inom systemteori eller familjebehandling ser vi det som en merit. Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta med föräldragrupper och har erfarenhet från arbete med målgruppen, föräldrar med barn 0-5 år. Det är önskvärt att du har utbildning i stadens föräldrastödsprogram, så som ABC och KOMET.

Övrigt
Viss kvällstjänstgöring kan förekomma då du håller i föräldragrupper.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi är en HBTQ-certifierad verksamhet sedan våren 2018. Vi ser bemötandefrågor och mångfald som viktigt och berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation och ålder.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Detta är en jobbannons med titeln "Föräldrarådgivare" hos företaget Stockholms kommun och publicerades på workey.se den 26 mars 2021 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey