• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Region Gävleborg har ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns hälso- och sjukvård, folkhälsa, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. Med drygt 5 400 anställda är hälso- och sjukvården i Region Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg

Vår ledarskapsstrategi grundas på samarbete och tillitsstyrning, med mandat att fatta beslut så nära verksamheterna som möjligt. Vi utgår ifrån målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient, vilket innebär att vi strävar efter att tillsammans underlätta patientens väg genom vården.

ARBETSUPPGIFTER
Internmedicin är en bred verksamhet som spänner över många diagnoser, sjukdomstillstånd och behandlingar. Internmedicin, liksom övrig hälso- och sjukvård inom Region Gävleborg, befinner sig i spännande och utmanande skede i att organisera och möta framtidens vårdbehov på bästa sätt. I detta arbete kommer du ha en drivande roll för att initiera och utveckla arbetssätt, metoder och samverkans- och vårdprocesser, tillsammans med interna och externa vårdaktörer. Just nu arbetar vi intensivt med att skapa förutsättningar för att nyttja digitaliseringens möjligheter i vården. Vi hoppas att du vill vara en del av det här spännande arbetet och söker dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt. Du ansvarar för arbetsmiljö, kompetensutveckling, utvecklingssamtal och uppföljning för verksamhetsområde internmedicin som finns i Gävle och Hudiksvall.

Internmedicin har ca 450 medarbetare varav ett knappt 20-tal är chefer. Som verksamhetschef har du stort intresse för ledarskap, förmåga att skapa samverkan, strukturer och processer som möjliggör för underställda chefer och medarbetare att genomföra sina uppdrag på ett optimalt sätt. Du ansvarar för kompetensförsörjningsplaner och rekrytering av chefer. Du rapporterar till biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

KVALIFIKATIONER
Som en del av ledarskapet inom hälso- och sjukvården förväntas du arbeta utifrån perspektiven helhet och samverkan, mål och effekt samt innovation och utveckling med utgångspunkt i Regionens värdegrund: Professionalism och ansvar - Respekt och ödmjukhet - Öppenhet och ärlighet. Du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer och bygga ett förtroendefullt klimat för samverkan och samarbete genom tillitsbaserad styrning. Du har en stark kommunikativ förmåga som främjar öppenhet och dialog.

Du har relevant akademisk utbildning och mångårig erfarenhet av att på olika nivåer arbetat som chef inom någon del av hälso- och sjukvården. Som ledare är du transparent och stabil och du har goda erfarenheter av att utveckla arbetet i egen ledningsgrupp.
Du har erfarenhet av att med goda resultat driva förändrings- och utvecklingsarbete i komplexa organisationer, samt intresse för digitalisering och utveckling av nya digitala möjligheter.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, i synnerhet vad gäller din förmåga att leda på ett involverande och tillitsbaserat sätt.

ÖVRIGT
Uppdraget är tidsbegränsat i kombination med en grundanställning inom din profession, på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibel arbetstid, ett attraktivt förmånspaket, goda möjligheter till kompetensutveckling m m. Inom Region Gävleborg ser vi en ökad mångfald som tillgång, både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Monica Landmark, 0731-550014, [email protected] eller Christine Perschon, 0708-139157, [email protected]

Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://www.regiongavleborg.se senast den 11 april 2021. Handlingar som inkommer till Region Gävleborg blir allmän handling.

Detta är en jobbannons med titeln "Region Gävleborg söker Verksamhetschef Internmedicin" hos företaget Region gävleborg och publicerades på workey.se den 25 mars 2021 klockan 18:15.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey