• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige, och en av de 100 främsta i världen enligt QS World University Ranking. Vi erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning och har gjort så sedan 1805.

Institutionen består i dag av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi. Ämnena samverkar med varandra, samtidigt som de har olika idéhistorisk bakgrund och delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv. Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter väljer därför ofta att kombinera våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen.

Vi utlyser nu en tvåårig postdoktorsanställning kopplad till forskningsprojektet “Blue Frontiers Archaeology” som ämnar undersöka kust- och undervattenslandskapens äldsta förhistoria i Kattegattområdet.

Sedan slutet av istiden har havsytenivån förändrats avsevärt, och på flera ställen i världen ligger stenålderns kustmiljöer idag under vatten. Några av de bäst bevarade finns i södra Skandinavien, och möjliggör nya tolkningar av den äldre stenåldern under senglacial tid och tidigholocen.

Genom ett växande samarbete med forskargrupper vid bland annat Aarhus universitet, Danmark, har detta speciella kulturarv kommit att stå i centrum för nya forskningsinsatser. Syftet med tjänsten är att på ett innovativt sätt aktivera tvärvetenskapliga data som finns tillgänglig i Kattegattområdets havs- och kustlandskap genom att integrera och syntetisera befintlig biologisk, geologisk och arkeologisk data.

Arbetsuppgifter

Under det första året förutsätts personen arbeta tätt samman med forskningsgruppen i Lund och Aarhus för att ta fram en ny rumslig och kronologisk syntes av forskningsläget. Det andra året är friare och avsett för att undersöka nya forskningsteman, gärna kopplat till utveckling av nya metoder och tekniker inom postdoktorns kompetensområde. Det kan röra sig om allt från landskapsbaserade GIS-modelleringar till analyser inom det biomolekylära-arkeologiska fältet. Det andra året kommer även att innehålla arbete med större forskningsansökningar.

Vi är särskilt intresserade av sökanden som vid sidan om en gedigen arkeologisk kunskap har erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt kopplat till det naturvetenskapliga fältet. Viss kunskap inom GIS-området, ett öppet och brett förhållande till det arkeologiska och kulturhistoriska kunskapsfältet samt omvittnad kunskap om den äldre stenåldern i Sydskandinavien och angränsade regioner är en förutsättning för tjänsten.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan. Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska och förmåga att tillgodogöra sig källmaterial på svenska, danska och norska.

Bedömning

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande i fallande ordning är:

- Doktorsexamen i arkeologi (eller motsvarande ämne)
- Dokumenterad kunskap om, och erfarenhet av att arbeta med forskning kring skandinavisk stenålder, särskilt rörande lämningar på havsbotten
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta tvärdisciplinärt och av att kombinera humanistisk forskning med naturvetenskapliga tekniker och metoder
- Dokumenterad samarbetsförmåga

Ansökan ska innehålla följande:

- undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt kopia på doktorsexamen
- publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
- undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

- syfte och frågeställning
- teori och metod
- relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
- tidsplan och förväntade resultat
- den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Detta är en jobbannons med titeln "Postdoktor i arkeologi: Submerged Stone Age Heritage" hos företaget Lunds Universitet och publicerades på workey.se den 25 mars 2021 klockan 17:25.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey