• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Forssaängskolan är en F-6 skola som ligger i stadsdelen Forssa i Borlänge. Skolan har idag ca 400 elever i förskoleklass och grundskola och en väl fungerande fritidshemsverksamhet med flera avdelningar. Skolan har en hög digital kompetens och samtliga elever i årskurs 1-6 har en egen dator som komplement i skolarbetet. Forssaängskolan är en av hundra prövningsskolor i Sverige som är med i försöksverksamheten med digitala nationella prov. På Forssaängskolan ska du mötas av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas lärande. Personal och skolledning har höga och positiva förväntningar på våra elever med fokus på kunskapsutveckling. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. På skolan finns ett väl fungerande elevhälsoteam. I skolans gemensamma elevhälsoarbete har vi fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Forssaängskolan är en partnerskola till Högskolan Dalarna vilket innebär att vi tar emot lärarstuderande under deras VFU.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag som specialpedagog består i att skapa goda förutsättningarna för elevernas lärande genom att arbeta förebyggande tillsammans med hela skolans personal. Du är en viktig del av elevhälsoteamet och i utvecklingen av vårt elevhälsoarbete. Du planerar, dokumenterar, strukturerar och stödjer vid genomförandet av olika specialpedagogiska insatser. Du samverkar med elever, vårdnadshavare, skolans personal och externa aktörer med fokus på elevernas kunskapsutveckling.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad lärare med en specialpedagogutbildning samt dokumenterad erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i förskoleklass, grundskolan och fritidshem. Du har erfarenhet från undervisning i grundskolan och goda kunskaper inom neuropsykiatri, läs- och skrivinlärning och lärmiljöer för att kunna bistå med pedagogisk handledning och samtal för såväl elever, vårdnadshavare och personal. Du har mycket goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt.

Du har en positiv människosyn och ser till varje individs styrkor, något som genomsyrar din kontakt med eleverna, deras vårdnadshavare, lärare och övriga pedagoger på skolan. Samarbete, elevinflytande och hög måluppfyllelse är dina ledord. Du har god kommunikativ förmåga och är tydlig och strukturerad i ditt arbete. Genom din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett anpassat och inkluderande bemötande och insatser och åtgärder som leder till ökad måluppfyllelse. Du ser lösningar i situationer som kan vara svårhanterliga och har förmåga att se situationer ur olika perspektiv. Du har god förmåga till analys på flera plan och du har ett starkt fokus på problemlösning. Du behöver i din handledning kunna vara tydlig och konkret. För att genomföra dina arbetsuppgifter behöver du vara strukturerad och i ditt arbete ha god förmåga till analys på flera plan.

Du har god kännedom om skolans styrdokument och har en välutvecklad förmåga att utreda och dokumentera elevers möjligheter och utmaningar i exempelvis pedagogiska utredningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har förmågan att skapa gott samarbete och goda relationer.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.

Detta är en jobbannons med titeln "Specialpedagog till Forssaängskolan F-6" hos företaget Borlänge kommun och publicerades på workey.se den 19 mars 2021 klockan 14:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey