• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och 350 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor om man ser till söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

ARBETSUPPGIFTER
Doktorandprojektet ingår i företagsforskarskolan Future-Proof Cities där syftet är att öka kunskapen om hållbar stadsutveckling i små och medelstora städer, som Gävle, Västerås, Eskilstuna, Knivsta, Borlänge och Falun. Future-Proof Cities bidrar till en samhällsdialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar inom hållbar stadsutveckling.

Besök http://www.hig.se/fpc för mer information angående företagsforskarskolan.

Som doktorand kommer du att arbeta med Knivsta kommun som fallstudie. Den expansion som sker i Knivsta innebär nyproduktion av ett helt samhälle med bostäder, lokaler, allmänningar och offentliga lokaler. Forskning fokuserar på kommunalteknisk försörjning, d.v.s. infrastruktur för el, värme, vatten och avlopp. Med hjälp av skalbara och cirkulära lösningar, nya metoder och ny teknik ska olika systemlösningar utformas som även kommer inkludera samverkan mellan olika delsystem för digital styrning, energi och VA. De systemlösningar du är med och utvecklar utvärderas med avseende på prestanda (teknik, effektivitet, miljöpåverkan) och ekonomi (kostnader, investeringsbehov, affärsmodeller etc.) och resiliens (buffert-kapacitet att klara störningar). Syftet är att forskningsresultat ska kunna fungera som beslutsstöd för tjänstemän i kommunen och dess olika bolag.
Du kommer att starta din anställning via Högskolan i Gävle, där du har din akademiska hemvist, för att om möjligt senare övergå till Knivsta kommunkoncern. Du kommer att verka på deltid inom Knivsta kommunkoncern. Tillträde 1 oktober 2020.

Om Knivsta

Knivsta har ett unikt geografiskt läge mellan två stora universitetsstäder, Uppsala och Stockholm, och med Arlanda flygplats runt hörnet. Kommunen har idag 19 000 invånare och en tillväxt som ligger bland de högsta Sverige. Kommunens avtal med staten beskriver en utbyggnad av 15 000 nya bostäder fram till år 2054, en utbyggnad av järnvägen till fyra spår, en ytterligare station placerad i Alsike samt en ny nordlig avfart från E4:an till samhället. Kommunen har redan en ambitiös hållbarhetsvision som tillsammans med den planerade utbyggnaden bildar en utmaning som här kopplas till Företagsforskarskolan.

KVALIFIKATIONER
Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

• avlagt en masterexamen inom energisystem/VA-system/samhällsbyggnad eller annan inriktning som arbetsgivaren finner likvärdig

• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på
avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak
motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på Högskolan i Gävle behöver du vara intresserad av att arbeta tvärvetenskapligt, vara målinriktad och ha ett stort intresse för att söka ny kunskap. Vid urval av de sökande bedöms förmågor som:

• Stark initiativförmåga
• kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt
• behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• god analytisk- och kreativ förmåga
• god samarbetsförmåga

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig en utbildning på forskarnivå. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

ÖVRIGT
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorand inom företagsforskarskolan Future-Proof Cities" hos företaget Högskolan i Gävle och publicerades på workey.se den 17 juni 2020 klockan 17:25.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey