• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen.

Socialförvaltningen är en del av socialtjänsten i Göteborg och ska se till att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga ska få en god start i livet. Stöd som erbjuds inom individ och familjeomsorg är bland annat ekonomiskt bistånd, socialt boende, familjehem, stöd till familj, barn och ungdom, fritidsverksamhet, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med förebyggande arbete kring tex folkhälsoarbete, samhällsplanering och lokalt trygghetsarbete. Förvaltningen har även ett övergripande ansvar för stadens samverkan i civilsamhället.

Socialförvaltningen kommer att organiseras som fyra förvaltningar; Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Vi söker dig som vill vara med i uppstartsarbetet.

ARBETSUPPGIFTER
Enheten FO:KUS är en enhet inom verksamhetsområdet Boende som tillhandahåller boende med kvalificerat stöd på uppdrag av stadsdelarna i Göteborgs stad. Vi bedriver boendeverksamhet riktat mot bostadslösa unga vuxna, kvinnor och familjer och vi har även öppen verksamhet samt sysselsättningsverksamhet. Vi söker nu en behandlingsassistent för placering på Aröds Ungdomsboende HVB.

Aröds ungdomsboende är ett HVB riktat mot unga vuxna i åldern 18-25 år i akut bostadslöshet med psykosocial och/eller missbruksproblematik. Vi arbetar på uppdrag från hela Göteborgs stad. Aröds ungdomsboende ligger på Hisingen och är ett boende med tretton lägenheter. En del av arbetet bedrivs i den enskildes hem och du behöver därför vara bekväm att arbeta i hemmiljö och med visst ensamarbete.

I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med individen och socialsekreteraren upprätta en genomförandeplan och sedan arbeta med de uppsatta mål som finns där i. Boendetiden hos oss är max sex månader och fokus ligger på att kartlägga individens resurser och behov samt motivera och stödja mot ökad självständighet. Du behöver därför vara nyfiken och lyhörd och ha förmåga att se både möjligheter och resurser hos dem vi är till för. Vi arbetar med individualiserat stöd vilket innebär att det stöd individen behöver kan vara mycket varierande. I arbetet ingår ett nära samarbete med den placerande socialsekreteraren.

På Aröd arbetar vi med dubbelt kontaktpersonalskap, vilket innebär att du tillsammans med en kollega planerar för arbetet med individen utifrån individens egna önskemål och socialtjänstens uppdrag. Du måste därför ha förmåga att skapa relation, ha ett prestigelöst förhållningssätt samt kunna sätta gränser på ett respektfullt sätt. Du har stöd- och motivationssamtal med individen men också en kontrollerande funktion. Du behöver vara flexibel och mångsidig i ditt arbete och snabbt kunna ställa om beroende på vad situationen kräver. Du har även kontakt med det professionella nätverk som ofta finns kring de boende och en god service och samarbetsförmåga är därför ett måste. I arbetet ingår praktiska arbetsuppgifter som t ex visst städ, felanmäla, hjälpa de boende att städa etc.
Vi dokumenterar vårt arbete i det digitala stödet Treserva.
Vi arbetar utifrån MI, lågaffektivt bemötande samt återfallsprevention som förhållningssätt och metod.

KVALIFIKATIONER
Socionom-/socialpedagogexamen.

Vi kräver erfarenhet från socialt arbete och ser gärna att du tidigare har arbetat med ungdomar eller unga vuxna. Vi vill också att du har arbetat med personer med missbruk eller med en psykiatrisk problematik. Till detta vikariat söker vi också någon som gärna har arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänsten.

Du kommer vara en del av en grupp och skall ha förmågan att ta ansvar för gruppens arbete och verksamhetens alla brukare. Du behöver vara nyfiken, lyhörd och prestigelös i mötet, såväl med dem vi är till för, dina kollegor, din chef och med samverkansparter. Arbetet innebär mycket samverkan och kommunikation, främst med socialtjänsten men även med andra aktörer. Du skall därför ha vana av samverkan från tidigare jobb.

Det är viktigt att du är strukturerad, det vill säga att du planerar, genomför och slutför ditt arbete. Du skall vara trygg och eftertänksam och ha förmåga till analys och helhetsperspektiv. Vidare skall du ha förmåga att ta egna initiativ i arbetet. Kvalitets- och förändringsarbete är viktigt i vår verksamhet. Vi ser därför gärna att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och har erfarenhet av utvecklingsarbete och att driva frågor som gynnar våra brukare.

Då en del av arbetet består i att följa med de boende för att t ex åka och handla, besöka olika myndigheter, urinprovstagning mm behöver du därför ha körkort och vara bekväm med att köra bil.

ÖVRIGT
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonstiden, så vänta inte med din ansökan!

Löneform: Månadslön, individuell lönesättning.

Arbetstid: På Aröds ungdomsboende arbetar vi schemalagd arbetstid, 1 -2 kvällar i veckan till kl. 21.00 samt 2 helger av sex veckor kl 9.00-19.00.

Detta är en jobbannons med titeln "Behandlingsassistent - Föräldraledighet" hos företaget Göteborgs kommun och publicerades på workey.se den 12 mars 2021 klockan 13:30.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey