• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Skolområde Norra utökar sin grundsärskoleverksamhet från och med hösten 2021. Vill du bli en del av ett fantastiskt gäng som alltid arbetar med eleven i fokus? Till våra olika skolor söker vi förskollärare till klasser med elever som har flerfunktionsvariationer och till klasserna med elever som har autism. Läs mer och välkommen med din ansökan!

Skolornas fysiska miljö är tillgänglighetsanpassad och skapar goda förutsättningar för inkludering både när det gäller undervisning och lek. Inom grundsärskolan är personaltätheten hög och varje klass har ett arbetslag knutet till sig bestående av speciallärare/specialpedagog, fritidspedagog/förskollärare och elevassistenter. Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra.

Genom skolans betoning på ett gott bemötande, ett inkluderande perspektiv samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt skapar vi en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål. I våra skolor vistas eleverna i en trygg miljö där de blir bemötta för den person den är och erbjuds möjligheter till utveckling och att lyckas varje dag.

I området finns Lingenäs grundsärskola (åk F-6), placerad på Lingenässkolan och är belägen ute på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. I nära anslutning kommer den nya Nygårdskolan att öppnas till hösten (åk F-9) och dessutom finns sedan tidigare Ängsskolan (åk F-9) som är centralt belägen på Lasarettsboulevarden.

ARBETSUPPGIFTER
I denna tjänst kompletterar du klassläraren i ett nära samarbete. Ni kommer att planera, genomföra och utvärdera stor del av undervisningen tillsammans.

Du fungerar som en bro mellan förskola och grundskola. Där du har en fot i förskolans läroplan och en i grundskolans läroplan. Utifrån de båda pedagogiska inriktningarna och elevernas behov utformar du undervisning som utmanar, entusiasmerar och stimulerar elevernas lust att lära och som skapar förutsättningar för möjlighet till inflytande.

I arbetet ingår att aktivt skapa språklig medvetenhet, koppla leken till lärandesituationer. Eleverna erbjuds en trygg miljö som grundar sig på ömsesidig respekt där det ges möjlighet att skapa och bibehålla goda sociala relationer.

Du är en tydlig pedagogisk ledare som har förmåga att skapa relation till eleverna, vårdnadshavare och övriga samarbetspartners som karakteriseras av ömsesidig respekt, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. I din roll ingår det att bedöma och dokumentera den enskilde elevens behov samt bidra till kollegialt lärande, utveckling och systematisk reflektion över både enskilt och gemensamt arbete.

Utöver arbete i klass förekommer även arbete vissa för- och eftermiddagar i fritidshem. För att verksamheten ska följa en röd tråd ingår även samarbete mellan skola och fritidshem.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig i första hand som har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskoleklass och i andra hand dig som har legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Du som snart tar din examen är också intressant för oss.

Har du erfarenhet av arbete som förskollärare i förskolan och/eller förskoleklass är det meriterande. Erfarenhet av arbete med elever med funktionsvarianter ses som positivt.

Vidare ska du ha förmåga att utmana eleven utifrån dess förutsättningar och kan skapa lust och engagemang för lärande och lärmiljön. Arbetet kräver att du kan se möjligheter och utvecklingsbehov på både individ som gruppnivå samt att du kan planera och dokumentera verksamheten. Förmåga att analysera och reflektera över lärandesituationen och det egna ledarskapet krävs liksom att verka för ett kollegialt lärande.

Du kan skapa förtroendefulla relationer, genom att vara kommunikativ och lyhörd med kontakter både inom som utom skolan. Förmåga att kunna sätta tydliga gränser, skapa strukturerade lektioner samtidigt vara flexibel i undervisningen är en förutsättning för jobbet. Du behöver även förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår.

Rollen kräver att du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans och skolans läroplan, Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

ÖVRIGT
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Detta är en jobbannons med titeln "Förskollärare i förskoleklass, skolområde Norras grundsärskolor" hos företaget Kristianstads kommun och publicerades på workey.se den 5 mars 2021 klockan 16:40.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey