• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Romaskolan ligger centralt på Gotland på bekvämt pendlingsavstånd från Visby med mycket goda bussförbindelser. Skolan har sammanlagt ca 350 elever i årskurs F-9. Romaskolan ingår i Roma skolområde där också skolenheterna i Vänge, Kräklingbo, Dalhem och Endre ingår som alla är F-6 skolor. Eleverna från dessa skolor bussas i olika utsträckning för undervisning i ett flertal ämnen till Romaskolan.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en engagerad och driven skolbibliotekarie till Romaskolan.

Vi söker dig som brinner för att arbeta med barn och ungdomar med målet att öka deras läslust.

I arbetsuppgifterna ingår att:
- Driva skolans bibliotek och utveckla dess pedagogiska verksamhet så att biblioteket blir en lustfylld plats dit eleverna vill gå.

- Arbeta läsfrämjande både på egen hand och i samarbete med skolans övriga pedagogiska personal. Det inkluderar exempelvis litteraturpresentationer, boksamtal och olika aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust.

- Arbeta pedagogiskt med medie- och informationskunnighet och digital kompetens. Det innebär bland annat undervisning i käll- och sökkritik samt biblioteks- och internetkunnighet.

- Vara en aktiv del i hela skolans verksamhetsutveckling i syfte att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Du förväntas också delta i skolans värdegrundsarbete.

- Särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Det kan handla om att tillgodose behov av anpassade medier som talböcker och lättläst litteratur.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är/har:

- Förmåga att, utifrån skolans styrdokument, stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens samt öka deras läslust.

- Förmåga att skapa strukturer och rutiner för att få skolans bibliotek att fungera både de dagar då är på plats och inte samt implementera UAF´s nya bibliotekssystem.

- Ett brett register av arbetsmetoder för att kunna nå alla elever i deras läs- och kunskapsutveckling.

- God kännedom om styrdokumenten och lagstiftning som rör skolans verksamhet och kunskap kring lärarnas uppdrag är en viktig grund för skolbibliotekariens yrkesutövning.

- Förmåga att arbeta strukturerat och utifrån uppföljbara mål. Arbetet ställer krav på både lyhördhet, självständighet och samarbetsförmåga.

- God kännedom om litteratur för barn och unga samt intresse för en aktiv utveckling av skolbibliotekets mediebestånd.

- God kunskap inom medie-och informationskunnighet. Meriterande är om du är väl insatt i yttrandefrihetsfrågor och upphovsrätt samt håller dig uppdaterad genom kontinuerlig omvärldsbevakning.

Tjänsten är på 50% men kan eventuellt utökas.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Detta är en jobbannons med titeln "Skolbibliotekarie" hos företaget Region gotland och publicerades på workey.se den 26 februari 2021 klockan 15:05.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey