• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelningen för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och är delaktiga i många av Länsstyrelsens olika uppdrag. På enheten har vi samlat många av de uppdrag och kompetenser som vi har inom områdena för hållbar utveckling såsom integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, grön infrastruktur, friluftsliv, mänskliga rättigheter, ANDT-samordning, tillsyn enligt alkohol och tobakslagstiftningarna, jämställdhet, våld i nära relationer och hedersvåld, föräldrastöd, personliga ombud samt nationella minoriteter, detta för att kunna hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030.

Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att i Dalarna stödja genomförandet och uppföljningen av regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som inkluderar frågor om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtyck och prostitution och människohandel.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med de uppdrag som Länsstyrelsen har gällande mäns våld mot kvinnor, men även med övriga uppdrag som berör socialtjänstfrågor, till exempel i frågor som rör barn och unga. Du kommer att arbeta tillsammans med vår strateg inom våld i nära relationer i arbetet med att ge stöd till kommuner och andra aktörer, till exempel genom nätverk, seminarier och andra kunskapshöjande insatser. Huvuduppgifterna i din tjänst är att arbeta med deluppdraget som har fokus på kompetens- och metodstöd samt prostitution och människohandel med särskilt fokus på människohandel för sexuella ändamål.

I rollen ingår också att föra ut kunskap inom området, till exempel genom att hålla presentationer muntligt och skriftligt. Du kommer även att arbeta med att ta fram rapporter och kunskapssammanställningar.

KVALIFIKATIONER
Krav
- ett krav är att du har högskole- eller universitetsutbildning, gärna med inriktning som socionom, statskunskap, internationella studier, samhällsvetenskap eller annan bakgrund som vi bedömer likvärdig.
- Du har flerårig erfarenhet från arbete inom kommunal socialtjänst och har goda kunskaper om socialtjänstens lagstiftning och arbetsformer inom individ- och familjeomsorgens område.
- Du ska vara en van användare av Officepaketet.
- Har B-körkort
- Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Meriterande
- Erfarenhet av att leda och driva processer samt att stödja samverkan mellan olika aktörer.
- Erfarenhet från övrig offentlig förvaltning är meriterande.
- Erfarenhet från frågor som rör mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtyck.
- Vi se gärna att du kan bidra med kunskap om socialtjänstens lagstiftning och arbetsformer.

Personliga egenskaper
- Du har förmåga att ta eget initiativ inom de olika arbetsområdena. Kunna planera ditt arbete utifrån ett helhetsperspektiv.
- Du har lätt för att samverka med många olika parter samt att skapa och bibehålla goda relationer i komplexa frågor.
- Har en öppen attityd och samarbetsförmåga

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Är du och din familj intresserad av att flytta till Dalarna? Då kan vi erbjuda medflyttarservice och genom nätverket Rekryteringslots även hjälpa din partner att hitta en anställning.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv och jämställd arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsterna men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Mäns våld mot kvinnor / Våld i nära relationer" hos företaget Länsstyrelsen i Dalarnas län och publicerades på workey.se den 26 februari 2021 klockan 07:30.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey