• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning
Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium har ca 1 280 elever och drygt 100 anställda, varav ca 75 är lärare.

Vi erbjuder det naturvetenskapliga programmet, det samhällsvetenskapliga programmet, det humanistiska programmet, ekonomiprogrammet samt språkintroduktion.

Vår vision är bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld och vår ambition är att utveckla elevernas kunskaper och främja deras beredskap att möta framtida utmaningar. Vi vill att eleverna ska kunna ta ansvar för och påverka den framtida samhällsutvecklingen i ett hållbart globalt perspektiv.

Skolan erbjuder en spännande miljö med sina tre sektioner; den svenska sektionen, körsektionen och den internationella sektionen som samverkar med varandra till en helhet. Dessutom har vi en mycket aktiv elevkår med ett rikt idrotts- och föreningsliv. Vår skola är präglad av mångfald och tolerans och vi rankas mycket högt av eleverna när det gäller trivsel och huruvida man rekommenderar sin skola till andra.

Våra prioriterade områden för utveckling är:

- Samverkan som gynnar hållbart lärande och bidrar till att eleverna kan överblicka ett större kunskapsfält och utvecklar ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt.

-Skolan är en lärande och inkluderande organisation, en verksamhet där personalen lär av varandra och sina erfarenheter för att systematiskt utveckla undervisning och annan verksamhet.

-Digitalisering och IKT används som ett verktyg för att främja elevernas lärande och en effektiv kommunikation.

Arbetsbeskrivning
Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium är en spännande skola med sina tre sektioner; den svenska sektionen, körsektionen och den internationella sektionen. Vår vision ”Bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld” vill vi leva. Biblioteket servar lärare och elever med informationssökning, undervisning och bokinköp – både på engelska och svenska. Tonvikten ligger på den facklitteratur som används i samband med det dagliga skolarbetet; såväl som inom elevers olika fördjupningsarbeten som i samband med gymnasiearbetet.

Som bibliotekarie ansvarar du för att driva skolans bibliotek och utveckla dess pedagogiska verksamhet. I dagsläget ser Biblioteksplanen ut https://kungsholmensgymnasium.stockholm.se/biblioteksplan, den ansvarar du för att följa och utveckla efter skolans behov. Du bör ha ett brett register av arbetsmetoder för att främja alla elevers läs- och kunskapsutveckling. I egenskap av bibliotekarie ska du även kunna arbeta pedagogiskt med medie-och informationskunnighet och digital kompetens, arbetet sker i tätt samarbete med lärararbetslag. Det innebär bland annat undervisning i käll-och sökkritik samt biblioteks- och internetkunnighet. I din yrkesutövning kommer du att arbeta läsfrämjande både på egen hand och i samarbete med skolans övriga pedagogiska personal. Det inkluderar exempelvis litteraturpresentationer, boksamtal och olika aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust. I tjänsten ingår även att handleda bibliotekspersonal.

Du förväntas som bibliotekarie vara en aktiv del i hela skolans verksamhetsutveckling i syfte att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Du förväntas också delta i skolans värdegrundsarbete och stödja prioriterade grupper, detta gör du bland annat genom att arbeta aktivt för elevinflytande samt att du kan uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Det kan handla om att tillgodose behov av anpassade medier som talböcker och lättläst litteratur. Även arbetet gentemot andra prioriterade grupper som flerspråkiga elever och elever på språkintroduktionsprogrammet är betydelsefullt och bör inbegripa tillgängliggörande av litteratur på modersmålet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i biblioteks-och informationsvetenskap eller som har likvärdig utbildning. Du måste ha dokumenterad förmåga att uttrycka dig både på svenska och engelska. Du ska kunna undervisa i informationssökning på båda språken. Du ska vara drivande i samarbeten med lärare så att kompetensen informationssökning blir en naturlig del i elevernas utbildning. Du måste ha ett flexibelt förhållningssätt till det dagliga biblioteksarbetet: bokuppsättning och hantering av stora mängder boksändningar ingår i jobbet. Arbetet är tidvis fysiskt krävande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du bör vara utåtriktad, serviceinriktad och ha god samarbetsförmåga. Omvärldsorientering och utvecklingsfrågor är viktiga för arbetet. Du har god kunskap inom medie-och informationskunskap.

Du kan arbeta självständigt och strukturerat samt har en god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har god ledarskapsförmåga då du kommer att bedriva en stor del av din pedagogiska verksamhet i olika elevgrupper.

Övrigt
Meriterande är om du har erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna med tonåringar. Även erfarenhet av att arbetat i ett skolbibliotek är meriterande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Detta är en jobbannons med titeln "Bibliotikarie till Kungsholmens gymnaiusm" hos företaget Stockholms kommun och publicerades på workey.se den 21 juli 2020 klockan 11:21.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey