• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen arbetar med integrationsfrågor ur flera perspektiv. Bland annat att främja kommunernas beredskap, kapacitet och i det sammanhanget främja regional samverkan. Arbetet att främja mottagandet av nyanlända inkluderar ett regionalt utvecklingsarbete som gynnar nyanländas möjligheter till etablering, däribland att främja etablering på den svenska
arbetsmarknaden. Att vara en länk mellan nationella myndigheter och kommuner och organisationer.

Huvuduppgifterna i tjänsten är att verka för utveckling av olika integrationsinsatser i länet, att samordna kommuner och andra aktörers intressen. Att arbeta med strategiska frågor och omvärldsbevakning.
Du kommer ha flera kollegor som jobbar med andra sociala frågor och två av kollegorna har integrationsarbetet i fokus. Vi strävar mot en flexibel organisation med syfte att hantera nya uppdrag eller inriktningar från nationell nivå. Därför kan dina arbetsuppgifter komma att förändras, även med kort varsel. Du kommer att vara delaktig i olika nätverk.

KVALIFIKATIONER
Krav
- Du har högskole- eller universitetsutbildning, gärna med inriktning mot juridik,
statskunskap, internationella studier, samhällsvetenskap eller annan bakgrund som vi
bedömer likvärdig.
- Du har erfarenhet av process eller projektledning.
- Du har god vana av Officepaketet.

Meriterande är att ha en eller fler erfarenheter av:
- Strategiskt arbete på kommunal nivå.
- Strategiskt arbete inom civila samhället.
- Företagande o/e arbetsmarknad etablering.
- Utbildningssystem och organisation kring utbildning.

Personliga egenskaper och goda referenser:
- Du har förmåga att ta eget initiativ inom de olika arbetsområdena. Kunna planera ditt arbete
utifrån ett helhetsperspektiv.
- Du har lätt för att samverka mellan olika parter samt att skapa och bibehålla goda
relationer i komplexa frågor.
- Du ska se handlingar i en helhet och även kunna fatta snabba beslut
- Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- Du har en öppen attityd och god samarbetsförmåga
- Du är strukturerad och har integritet.

ÖVRIGT
Är du och din familj intresserad av att flytta till Dalarna? Då kan vi erbjuda medflyttarservice och genom nätverket Rekryteringslots även hjälpa din partner att hitta en anställning.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv och jämställd arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsterna men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Mäns våld mot kvinnor/Våld i nära relationer" hos företaget Länsstyrelsen i Dalarnas län och publicerades på workey.se den 24 februari 2021 klockan 09:50.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey