• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Cantera söker ambitiösa och drivna konsulter med mycket god teknisk kompetens och relevant utbildning. Vi tror att du trivs med att ställas inför nya utmaningar och att du förstår vikten av att sätta kunden i fokus.


Omfattningen är i huvudsak som följer men inte begränsad till

 hantera projektets interna administration som till exempel projektspecifikation, projektrutiner, dokumenthantering, presentationsmaterial, diarieföring mm.

 arrangera möten, ansvara för inbjudningar, bokningar etc.

 föra anteckningar och protokoll vid möten.

 arbeta med prognoser, kostnadsuppföljningar och fakturahantering

 Projektuppföljning, C7/PLS, Rapportering

 sammanställa tidplaner för projektets olika behov.

 framtagning av tertial och/eller månadsrapporter

 hantera avrop via trafikverkets beställningssystem

 sammanställa efterkalkyler, slutrapport och handlingar inför upphandling

 delta i granskning av konsultens levererade handlingar samt följa upp handlingar-nas kvalitét

 löpande projektplanering

 Ansvara för att en god ordning upprätthålls i PP

 Ge stöd vid processernas genomförande och medverka i utveckling av projektets ar-betssätt.

 Stötta i projektets systematiska riskhantering.

 Att efterkalkyler upprättas i rätt tid, samt internt kalkylarbete.

 Att följa upp projektet inom tilldelat ansvarsområde med inriktningen att i alla lä-gen/situationer tillvarata Trafikverkets intressen


Kompetenskrav

- Civilingenjör eller högskoleingenjör med slutförd utbildning med examen. Alternativt slut-förd kandidatexamen i ekonomi eller slutförd juridikexamen

- Minst 12 månaders erfarenhet av projektarbete som tex projektingenjör inom bygg eller an-läggningsbranschen. Arbetet i projektet/projekten skall uppgå till minst 50 % av en heltids-tjänst. Erfarenheten ska ha införskaffats de senaste 5 åren.

Vid ansökan märk ansökan med Projektingenjör järnväg


Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och positionen kan bli tillsatt innan slutdatum.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Detta är en jobbannons med titeln "Projektingenjör järnväg" hos företaget Cantera IT-Partner AB och publicerades på workey.se den 21 juli 2020 klockan 08:56.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected]. Vänligen använd rubriken/referensen "Projektingenjör järnväg".

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey