• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet.

Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid.

Sektor socialtjänst befinner sig i ständig utveckling. Sektorn består av tre verksamhetsdrivande avdelningar och en stab. De tre avdelningarna är barn och ungdomsavdelningen, vuxen- och integrationsavdelning samt vuxenstödsavdelningen. Staben har hand om frågor kring kvalitet, utveckling, digitalisering/automatisering och ekonomi. Sektor socialtjänsts utvecklingsarbete har bland annat fokus på processarbete, ständiga förbättringar, digitalisering/automatisering samt kvalitetsfrågor.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetsutvecklare på sektor socialtjänst är du med och driver utvecklings- och kvalitetsfrågor inom hela socialtjänstens område samt i kommun- eller sektorsövergripande frågor.

Tillsammans med en kollega ansvarar du för det sektorsövergripande arbetet med ständiga förbättringar (PDSA) och processorienterat arbete. Det innebär att du både kan driva förbättringsprojekt och metodstödja i processarbetet som pågår och/eller ska startas upp i sektorns verksamheter samt att du utbildar och stöttar chefer och medarbetare i olika metoder för förbättrings- och processarbete.

Ett annat övergripande ansvarsområde är avvikelser och Lex Sarah, där du både behöver kunna utbilda chefer och medarbetare i lagstiftningen, hanteringen av de system vi använder samt utreda inkomna rapporter enligt lex Sarah.

Kvalitetsledningssystemet enligt SOFS2011:9 är en av delarna i kvalitetsarbetet där du som verksamhetsutvecklare stöttar chefer i riskanalyser, egenkontroller och åtgärder samt ansvarar för de övergripande analyserna och kontrollerna. I rollen ingår att årligen ta fram en kvalitetsberättelse för sektorn.

I tjänsten ingår att driva olika projekt, till exempel kring digitaliseringsfrågor, införanden av system eller nya arbetssätt. Det förekommer också arbetsuppgifter så som att ta fram statistik, revidera rutiner och riktlinjer, bistå med underlag kring olika frågor och andra uppgifter som varierar utifrån sektorns behov och stabens interna arbetsfördelning.

Tjänsten är placerad i sektor socialtjänsts stab. De olika funktionerna i staben hänger samman och vi strävar efter att arbeta tillsammans i frågor som rör större områden. Staben är ett stöd till cheferna i sektorn och arbetar nära chefsgruppen. Det är därför viktigt att ha en god samarbetsförmåga, en känsla för service och ett pedagogiskt och entusiasmerande förhållningssätt.

Tillträde enligt överenskommelse.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan lämplig akademisk utbildning. Du bör ha gedigen erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller andra områden inom offentlig verksamhet. Tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande, liksom arbete med utvecklings- och kvalitetsfrågor. Då en stor del av verksamhetsutvecklingen innehåller inslag av att nyttja digitaliseringens möjligheter är det önskvärt att du har erfarenheter även inom det området.

Tjänstens utformning kräver en person som är både strukturerad och flexibel, som kan ta sig an stora och små frågor samtidigt utan att tappa fokus. Då en stor del av arbetet utförs tillsammans med chefer och medarbetare i sektorns olika verksamheter måste du ha förmåga att vara lyhörd och pedagogisk samt kunna anpassa ditt arbete efter olika verksamheters behov. Förmågan att se både delar och helhet är viktig.

Det är ett självständigt arbete, som är beroende av andras arbete, input och samverkan i många delar. Du måste ha förmåga att hålla ett högt tempo utan att ge avkall på kvalitet. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och inom ramen för det egna ansvaret göra bedömningar. Du ska vara pedagogisk, utåtriktad, initiativrik, serviceminded, ha lätt för att samarbeta samt uttrycka dig väl i både tal och skrift.

ÖVRIGT
Skövde Kommun arbetar aktivt för att utveckla jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Detta är en jobbannons med titeln "Verksamhetsutvecklare" hos företaget Skövde kommun och publicerades på workey.se den 20 juli 2020 klockan 15:45.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey