• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Forskningsprojektet inriktar sig mot enzymologi för konvertering av hemicellulosa som är en vanlig men outnyttjad kolhydrat-baserad växtfiber.

Struktur, funktion och tillämpningar av enzym av typen glykosid-hydrolaser studeras. Inom ramen för bioraffinaderikoncept (dvs utnyttjande av förnybar biomassa) bidrar projektet med förutsättningar för grön och hållbar produktion av miljövänliga biokemikalier och material. De studerade enzymerna (beta-mannanaser m fl) kan spjälka hemicellulosa till prebiotiska kolhydrater som kan stimulera tarmbakterier. En annan tillämpning är utvalda enzymers förmåga att syntetisera nya kolhydratderivat som ger framtidens smarta material med biomedicinska och tekniska tillämpningar.

Projektet syftar till att bygga upp ny kunskap, ta fram och utvärdera nya tillämpbara enzym. Nya enzym upptäcks och tas fram med bioinformatik, genteknologi och “protein engineering” och analyseras med avseende på katalytiska egenskaper och produktmönster (t ex med mass-spektrometri och HPLC). En del av metodiken är beskriven i "Rosengren et al. 2014 (Appl. Microbiol. Biotech., 98, 10091-10104)". Kunskap byggs upp kring enzymernas funktion och struktur (röntgenkristallografi bl a vid MAX IV och elektronmikroskopi inom samarbeten). Projektet ligger inom ramen för strategiska forskningsområden och inkluderar tvärvetenskapligt samarbete.

Kvalifikationer

Minst 4 års avklarade akademiska studier med inriktning mot biokemi, molekylärbiologi, bioteknologi eller motsvarande. Avklarat laborativt examensarbete eller motsvarande. Erfarenhet av relevant forskning och ovan angivna metoder är meriterande. Förmåga till mycket god kommunikation på engelska.

Ansökningsförfarande

Ansökan på engelska sker online och ska innehålla personligt brev, CV med kontaktinformation (email) till två referenspersoner, lista på kurser med betyg samt betygsavskrift för examen. Examensarbete bifogas. Andra meriter kan inkluderas.

I ansökan ska följande frågor besvaras: i) varför ska du komma ifråga för doktorandplatsen? (1/2 A4 sida) ii) baserat på artikeln "Rosengren et al 2014" refererat till ovan, formulera självständigt ett för projektet relevant forskningsproblem och beskriv hur det praktiskt skulle kunna lösas med din egen erfarenhet som utgångspunkt (1/2 A4 sida).

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorand i biokemi" hos företaget Lunds Universitet och publicerades på workey.se den 20 juli 2020 klockan 15:33.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey