• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Kravprofil

Vi utlyser en doktorandtjänst i miljövetenskap inom ett attraktivt tvärvetenskapligt forskningsområde.

Idag har CEC cirka 20 doktorander och erbjuder möjligheter till samarbete med forskargrupper över hela Europa. CEC har också två forskarskolor som är öppna för doktorander inom miljövetenskap.

CEC rekryterar en doktorand inom forskningsprojektet ChemFreeGarden. I projektet kommer vi undersöka vilka risker och effekter kemikalieanvändningen i stadsträdgårdsmiljöer ger upphov till för vilda arter och människor. Dessutom vill projektet identifiera vilka olika kemikalier som idag används och påverkar dessa miljöer och kommunicera resultaten till det omgivande samhället. Doktoranderna kommer att ha en ledande roll i fältstudier och labbexperiment. Även en postdoktor medverkar i projektet.

Kvalifikationer

Krav

- Universitetsexamen på masternivå eller motsvarande inom biologi, molekylärbiologi, kemi eller miljövetenskap eller andra för projektet relevanta naturvetenskapliga fält
- Erfarenhet av grundläggande molekylärbiologiska tekniker
- Kunskaper inom ekologi eller ekotoxikologi
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
- Minst grundläggande kunskaper i svenska både i tal och skrift
- Erfarenhet av vetenskapligt skrivande
- Utmärkt organisations- och tidshanteringsförmåga

Meriter

- Praktisk erfarenhet av arbete i labb eller exponeringsförsök
- Erfarenhet av/utbildning om kemikalier eller toxikologi
- Erfarenhet av biologiskt fältarbete eller biologisk inventering
- Erfarenhet av statistiska metoder
- Erfarenhet av att genomföra enkätundersökningar eller intervjuer
- Erfarenhet av arbete med beslutsorgan/samhällsaktörer
- Erfarenhet av arbete med trädgårdar eller parkmiljöer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan

Ansökan ska bestå av CV, personligt brev och minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorand i miljövetenskap, inriktning ekotoxikologi" hos företaget Lunds Universitet och publicerades på workey.se den 20 juli 2020 klockan 14:25.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey