• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb.

SiS ungdomshem Hässleholm tar emot skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt pågående kriminalitet och missbruk.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en specialpedagog inför terminsstarten hösten 2021. Vår skolverksamhet bedrivs i nya, moderna och ändamålsenliga lokaler. Som specialpedagog på SiS i Hässleholm har du ett livsviktigt uppdrag, nämligen att skapa motivation och lust att lära för en målgrupp ungdomar som ofta har fått en negativ inställning till skolan och som har många misslyckanden bakom sig.
Du arbetar relationsskapande och får en chans att göra skillnad för varje individ och möjliggöra plats för förändring. Arbetet är omväxlande, utmanande och utvecklande i din profession som specialpedagog. I rollen som specialpedagog är du drivande i skolverksamhetens arbete med anpassningar, digitala verktyg, särskilt stöd och du har en handledande roll för lärarkollegiet och avdelningspersonal. Du bidrar med specialpedagogisk kompetens i olika forum och i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram och behandlingsplaner. Du leder pedagogiska diskussioner vilka ska bidra till ett kollegialt lärande och verksamhetsutveckling. Du kommer att genomföra både enklare kartläggningar och fördjupade utredningar, med fokus på ungdomarnas kunskapsnivå i litteracitet och numeracitet, tidigare anpassning i skolan och förekomsten av specifika inlärningssvårigheter och NPF-problematik. Det kan också bli aktuellt med insatser riktade mot enskild elev, undervisning i någon form och som extra resurs i undervisningen. Du kommer att vara en viktig del av elevhälsans arbete och samverka tätt i engagerade tvärprofessionella team, sjuksköterskor, psykologer, familjebehandlare, behandlingssekreterare samt lärare och avdelningspersonal.
Som specialpedagog kommer du att vara behjälplig i externa kontakter med avlämnande och mottagande skolor samt socialtjänst. Du kommer att ingå i ämnesnätverksgrupp för specialpedagoger på SiS, med syfte att skapa samarbete och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan specialpedagoger på myndighetens 23 ungdomshem. Du kommer även att delta i olika myndighetsgemensamma skolkonferenser och utbildningsinsatser. SiS erbjuder dessutom en rad olika internutbildningar för att skapa goda förutsättningar i din personliga utveckling. Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och Tydlighet.

Anställningsformen är semesteranställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning.

KVALIFIKATIONER
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja samt har naturlig fallenhet att skapa framgång i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Du har en positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är som specialpedagog trygg i din yrkesroll, flexibel och ansvarstagande. Du förhåller dig positiv och lösningsfokuserad även i tuffa situationer. Du har god förmåga att skapa relationer och har god samarbetsförmåga. Du är lyhörd och kan snabbt anpassa dig till nya omständigheter och förändra din planering utifrån de förutsättningar som råder. Du drar lärdom av erfarenheter och är öppen för att ge och ta emot utvecklande feedback. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Erfarenheter av utredningsarbete, undervisning i särskilda undervisningsgrupper samt kunskaper om neuropsykiatrisk problematik är meriterande.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med examen i specialpedagogik.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.
Intervjuer sker löpande.

Läs mer om att jobba i SiS skolverksamhet:
https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/skolverksamhet/
Läs mer om förmåner att vara anställd inom SiS:
https://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/

ÖVRIGT
Anställningsformen är semesteranställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning.

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Detta är en jobbannons med titeln "Specialpedagog" hos företaget Statens Institutionsstyrelse och publicerades på workey.se den 18 februari 2021 klockan 07:25.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey