• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1.8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1,700 anställda och 15,100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Institutionen för hälsa, lärande och teknik (HLT) bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Inom det hälsovetenskapliga området bedrivs forskning inom fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad, psykologi och medicinsk teknik. Institutionen utbildar hälsovårdspersonal som sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hälsovägledare. Inom det hälsovetenskapliga området finns flera olika laborativa miljöer, såsom aktivitetslab, simuleringslab, rörelselab, mobilt fysiologilab och medicintekniskt lab. Dessa labmiljöer inkluderar avancerade tekniska utrustningar och metoder för mätning av olika aspekter av människan, från aktivitet och beteende till förändringar på molekylär nivå.  

Vision för HLT:s laborativa miljöer

• State-of-the-art laboratorier som kontinuerligt uppdateras och utvecklas för att möta dagens och framtidens behov - för utmaningsdriven forskning, utbildning och innovation.
• En hållbar och uthållig kompetensförsörjning för välutnyttjade laboratoriemiljöer.
• Välexponerade laboratoriemiljöer som skapar synlighet mot omvärlden och lockar nationella och internationella samarbeten i världsklass
• En laborativ verksamhet som är gränsöverskridande och banbrytande genom samverkan, därigenom skapar vi möjligheter för forskningsresultat med globalt genomslag 

Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för konfigurering, drift och underhåll av tekniska system, både för forskning och utbildning. Detta inkluderar både hårdvara och mjukvara inklusive datalagring och signalbehandling.

Tekniska system inkluderar bland annat utrustning för mätning av människans aktiviteter, rörelsebeteenden och fysiologiska system med t.ex. positioneringssystem, Motion Capture (optisk och IMU), Eye-tracker, EMG och EEG samt mjukvaror som t.ex. iMotions, QTM och SimCapture.  Dessutom utvecklar vi viss egen hård- och mjukvara för specifika experiment och analys av rörelsebeteende.  

Tekniska system innefattar även utrustning för molekylär diagnostik genom att mäta förändringar på cellulär nivår eller proteinuttryck. Dessa system inkluderar bl.a. infraröd spektroskopi och mikroskopi, svepelektronmikroskop, nanopartikelmätning av exosomer, samt olika metoder för provpreparering.

Du kommer ocksåarbeta med programmering och systemering av tekniska system (t.ex. Java, Python, SOA/Microservices) samt ansvara för websidor med dokumentation, manualer, mm.

Kvalifikationer
Du ska ha en akademisk examen inom datateknik, elektroteknik eller liknande (lägst högskoleingenjör) och ha erfarenhet av tekniska mätsystem och mjukvara för signalbehandling och beräkning som t.ex. MatLab eller liknande.

Vi ser gärna att du har en god initiativförmåga, är flexibel och förändringsbenägen samt har en god samarbetsförmåga.

Det är meriterande om du har arbetat med:

• Produktion av ljud och bild
• Presentation/utbildning inom tekniska system
• Multidisciplinära projekt, gärna inom digital teknologi / hälsa
• Programmering och systemering av tekniska system (Java, Python, SOA/Microservices)
• Webutveckling (ansvar för websidor med dokumentation, manualer, mm)
• Programvara för biomekaniska analyser, t.ex. Visual 3D eller Anybody.
• Utveckling av nya medicintekniska lösningar 

Vi söker i första hand en person på heltid som uppfyller ovanstående kompetensbehov vad gäller arbetsuppgifter och kvalifikationer. Alternativt kan det bli aktuellt att anställa två personer på deltid (40-60%) vars kompetenser tillsammans uppfyller våra behov.

Information
Befattningen som labtekniker är tidsbegränsad på 100% under perioden 2021-04-01 t.o.m. 2022-03-31eller enligt överenskommelse och med möjlighet till förlängning. Befattningen är placerad vid Institutionen för HLT.  Din tjänstebenämning kommer vara förste forskningsingenjör.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Fredrik Nikolajeff, 0920-49 2904, [email protected] och Kåre Synnes, 0920-49 1507 [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected] och
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 619-2021
Sista ansökningsdag: 14 mars 2021

Detta är en jobbannons med titeln "Laboratorietekniker vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik" hos företaget Luleå Tekniska Universitet och publicerades på workey.se den 17 februari 2021 klockan 16:50.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey