• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Om tjänsten

Gymnasielärare: Engelska och Psykologi.

Skola: 4ans Gymnasium. En mindre fristående gymnasieskola med fyra inriktningar. Samhällsvetenskapsprogrammet: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap samt Medier,

information och kommunikation. Estetiska programmet: Estetik och media.

Start: Måndag10 augusti 2020. Vi har dock möjlighet att skjuta på starten några veckor om det skulle behövas.

Omfattning: Deltid/heltid (70–100 %) beroende på ämnen.

Varaktighet: Tillsvidare eventuellt med provanställning.

Tjänsteform: Ferietjänst.

Undervisningstid: 18,5 timmar undervisning per vecka.

Ämnen: 7 kurser per heltid.

Kollektivavtal: Kollektivavtal finns.

Övrigt: Fullt friskvårdsbidrag.

Lön: Individuell lönesättning. Fast månadslön. Ange löneanspråk.

Arbetsplats: Vid årsskiftet kommer skolan att flytta in i helt nybyggda skollokaler.

Ansökningshandlingar: CV, betyg, personligt brev.


Om dig

Som lärare har du en vision över vad ditt arbete går ut på. Du står emot trender och med stolthet förmedlar du kunskap till eleverna och reflekterar långsiktigt över moraliska och samhälleliga mål med undervisningen. Du vill ge dina elever tillgång till en värld som är större och rikare än den i elevens närmiljö.

Vi söker dig som:

 • älskar ditt ämne och trivs med att hålla dina ämneskunskaper uppdaterade.
 • anser att du har något viktigt att berätta och vill visa dina elever vad ditt ämne innehåller.
 • trivs med lärarledda lektioner och visar ett tydligt och konsekvent ledarskap.
 • lyssnar på och visar tilltro till eleverna men som inte lämnar eleverna ensamma med ämnesinnehållet.
 • har höga förväntningar på eleverna men som tar ansvar för lärprocesserna.
 • anser att bedömningsunderlag med hög reliabilitet och tillförlitlighet är viktigt.

Kvalifikationer/krav

 • Gymnasielärarexamen/Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.
 • Lärarlegitimation i undervisningsämnen: Engelska och/eller Psykologi.

Andra kombinationer av intresse

Lärare i Franska, Danska eller inom allmänna medieämnen (även ämnesobehöriga lärare men med lärarexamen oavsett nivå är av intresse samt lärare som håller på att läsa in behörigheten).

Meriterande

 • Lärare i sociologi och eventuellt andra gymnasieämnen.
 • Magister- eller masterexamen inom ditt ämne.
 • Övriga utbildningar, högskolekurser, yrkeshögskola etc.

Om arbetet

På 4ans är lärarna ingen underordnad yrkesgrupp utan har professionell frihet. Här tillåts lärare att vara de lärare de vill vara. Vi anser att det är viktigt att läraruppdraget är tydligt och begränsat, så hos oss får du en tydlig arbetsbeskrivning samt en prioriteringslista så att din arbetsbelastning blir så jämn som möjligt.

Möten, seminarier, specialdagar samt schemalagda lektioner är reglerad arbetstid. Du ska även vara på plats på skolan 30 min innan dagens första lektion samt anlända till alla dina lektioner 5 minuter före lektionstidens start. All övrig tid är förtroendetid som du själv bestämmer över var och när den utförs. Alla lärare har dock en egen fast ergonomisk arbetsplats för egenarbete på skolan.

4ans använder moderna lärplattformar där lagom mycket dokumenteras. Vi jobbar aktivt med att lärplattformarna ska vara en tillgång och inte begränsa eller styra vilka läraktiviteter som genomförs i klassrummen. Alla elever har en egen bärbar dator men på 4ans bestämmer varje lärare om och när datorn ska användas under lektionstid.

På 4ans är vetenskapens centrala principer och vetenskapsteori centralt. Vi vill att eleverna ska tränas i vetenskapligt tänkande, vetenskapligt grundat arbetssätt, värderingsförmåga, god forskningssed, djupläsning, akademisk svenska, självständigt skrivande och skrivande för högre utbildning.


Övriga arbetsuppgifter

Möten

Utöver dina schemalagda lektioner förväntas du delta på kortare lärarmöten samt längre möten vid exempelvis studiedagar. Alla möten har samtalsledare med beslutsrätt, strikta tidsramar och syfte och mål som meddelas i förväg.

Kollegialt lärande

Vi har i nuläget månadsvis återkommande frukostseminarier ihop med lärarkollegor. Seminarierna är tänkta att vara långsiktiga i sin natur och har alltid en samtalsledare. Seminarierna ska inte försöka lösa problem som har strukturella orsaker, utan samarbetetsfokus ligger på vad eleven lär sig, lektionsplanering och på undervisning. Här diskuteras både praktik och metod på djupet. Litteraturläsning och forskning följs upp av kollegiala diskussioner.

Specialdagar och händelser

Du förväntas även att delta på studiedagar, kompetensutveckling, friluftsdagar, temadagar resor, studiebesök etc. då ordinarie undervisning utgår.

Mentorskap.

Varje lärare ansvarar för 8–16 mentorselever. Som mentor förväntas du ha viss övergripande bild av elevens kunskapsutveckling och studiesituation, fungera som en klok och välvillig rådgivare samt hålla i ett mentorsmöte med elev och målsman en gång per termin samt i vissa fall delta vid Eht-möten med elev.


Om skolan och ledarskapet

4ans Gymnasium grundades 2003 av fyra lärare därav namnet ”4ans”.

För oss är det extra viktigt att skapa förutsättningar för våra lärare att göra ett bra jobb. Skolan är lärarägd vilket innebär att huvudmannen är aktiv i den dagliga verksamheten. 4ans har haft samma rektor och biträdande rektor i över 10 år vilket bidrar till långsiktighet och kontinuitet i ledarskapet och skolutvecklingen. Vi vill att både elever och lärare ska möta en trygg och varm skola med stabila vuxna där beslut kring pedagogik, pedagogiskt stöd, ekonomi, lokaler, utrustning, böcker, studiebesök och resor etc. kan tas snabbt och med en stark förankring hos elever, lärare och skolledning.


Varmt välkommen med din ansökan!


(Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons).

Detta är en jobbannons med titeln "Gymnasielärare i Engelska samt Psykologi till 4ans Gymnasium i Malmö" hos företaget 4Ans Gymnasium AB och publicerades på workey.se den 18 juli 2020 klockan 13:55.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected].

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey