Örkelljunga är en del av ”Familjen Helsingborg” där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.

Vid kriser och extraordinära händelser uppstår behov i verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvård som inte alltid kan tas om hand genom den befintliga beredskapen. Efter covidpandemin har verksamheter prövat sina kontinuitetsplaner och arbetssätt för att upprätta en fungerande verksamhet trots påfrestande tider. En aspekt som har lyfts upp i olika forum är tillgången till en förlängd arm som känner till verksamheten och dess organisation, en ”vilande” extra resurs som vid vissa tidpunkter i en kris behövs för att kunna få återhämtning och tidsutrymmen för nya lösningar samt möta upp utökat behov och tryck i olika verksamheter, främst inom äldreomsorg, hemsjukvård samt LSS. Vi vill därför prova i pilotprojekt denna form av samverkan. Projektet finansieras med statsbidrag för förstärkt beredskap inom socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du göra skillnad när samhället behöver extra resurser vid behov i kris- och allvarliga situationer som påfrestar socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvården, då ska du läsa vidare. Socialförvaltningen i Örkelljunga söker dig som har ett stort hjärta och som har erfarenheter som kan vara till nytta vid oförutsedda situationer långvariga strömavbrott, vattenbrist, översvämningar, krig och extraordinära händelser. Syftet är att kunna upprätthålla en god nivå där utbildad personal mobiliseras till avancerade arbetsuppgifter. Det kan handla om att vara en del i den dubbelbemanningen som behövs i vissa situationer eller att utföra vissa uppgifter självständig.

Du kommer att bli en uppdragstagare som arvoderas, uppdraget är 12 månader och inleds den 1 september 2024 till och med 31 augusti 2025. Uppdraget består av 20 timmar per avtalsperiod, det inkluderar utbildningstillfällen som innebär kunskaper om verksamheterna i september och oktober månad 2024. Dessa är obligatoriska och görs enligt de instruktioner som kommunen informerar. Om behov av uppdrag därefter uppkommer utöver dessa timmar, ersätts du för uppdraget per timme separat i överenskommelse mellan verksamhet och uppdragstagare, individuellt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som bor i Örkelljunga med omnejd, du behöver ha en annan huvudarbetsgivare, kanske är du idag pensionär, student eller företagare med stort samhällsengagemang. Uppdraget är ett frivilligt åtagande som kräver stort engagemang för socialt arbete och liknande volontär- eller föreningslivsaktiviteter. Vi ersätter dig som uppdragstagare och för den tid som vi tar i anspråk, vi kommer inte att ingå en anställning.

Det är viktigt för oss att du kan vara tillgänglig med kort varsel. Du behöver klara av att utföra delvis fysiskt ansträngande uppgifter, vara lösningsorienterad och ha ett gott bemötande och god samarbetsförmåga. Uppdraget kräver att du är över 18 år och uppvisar utdrag ur Polisens belastningsregister. Vi kommer lägga vikt vid personlig lämplighet för uppdraget, men meriterande är också erfarenheter av tidigare arbeten inom:

• Vård och omsorg
• Volontärarbete i krigsdrabbade länder
• Kunskap om civil beredskap
• Myndighetsutövning

I din ansökan vill vi att du bifogar ett personligt brev där du kort beskriver dina erfarenheter. Välkommen att ansöka!

ÖVRIGT
Vi har redan valt leverantör till vår annonsering och är inte intresserade av att bli kontaktade av flera.

Detta är en jobbannons med titeln "Örkelljunga söker uppdragstagare som har en annan huvudarbetsgivare" hos företaget Örkelljunga kommun och publicerades på workey.se den 12 juni 2024 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey