Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta.

 

Vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedrivs omfattande forskning och undervisning inom ämnena hälsovetenskap och vårdvetenskap. Institutionen utbildar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Institutionen har drygt 120 medarbetare.

 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap söker nu en forskare till EU-projektet WELL-CARE vid forskargruppen Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Forskargruppen leds av professor Elizabeth Hanson, PI och koordinator för WELL-CARE, länk till webbplats. Projektet består av 14 forskningscentra och idéburna organisationer i sex länder, Italien, Nederländerna, Tyskland, Slovenien, Sverige och USA.

 

Placeringsort tillsvidare: Kalmar

Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning med omfattningen 100%.

Tillträde: Enligt överenskommelse. Provanställning sex månader tillämpas.

 

Arbetsbeskrivning

Den sökande kommer att medverka i forskningen inom EU-projektet WELL-CARE Investing in the mental wellbeing and resilience of long-term care (LTC) workers and informal carers through the identification, evaluation and promotion of good practices across Europe.

 

Projektmålen för WELL-CARE är att:

• att granska, organisera och tillgängligöra evidens och data om hur man bäst stödjer resiliens och psykiskt välbefinnande hos personal inom lång tids vård och anhöriga som ger vård och stöd till en närstående;
• att identifiera, utvärdera, och främja införande av befintliga lösningar och prototyper för personal inom lång tids vård och anhöriga som ger vård och stöd till en närstående inom ramen för participatorisk forskning;
• att utveckla och främja evidensbaserade och aktionsresulterade rekommendationer för policyskapare och stakeholders.

I projektet ingår att samverka med forskare, beslutsfattare, praktiker, anhöriga, vårdtagare och idéburna organisationer för att genomföra projektet, dokumentera och publicera resultat i form av projektrapporter (deliverables), policyrekommendationer, vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar . Huvudaktiviteterna och uppgifterna är att medverka i följande fyra arbetspaket.

 

• “Reviewa”, välja ut och analysera goda exempel genom litteraturstudier expertintervjuer i Sverige, rapportera goda exempel och genomföra två fallstudier av två utvada lovande fall i Sverige.
• Utveckla resurser, prototyper och ekosystem för att bidra till ökad resiliens och välbefinnande genom att medverka i projektgemensamma workshops, utveckla en guide för att kulturell anpassning, implementering och ett ramverk för den multipla utvärderingen samt skapa lokala implementeringsteam hos de svenska implementeringsparterna.
• Genomföra policyanalys, utvärdering och rekommendationer genom att sammanställa och analysera relevanta policydokument i Sverige och andra Nordiska länder när så är relevant samt genomföra och analysera intervjuer med nyckelinformanter inom området psykisk hälsa, lång tids vård och informell vård
• Bistå Nka:s projekt team med att skapa ett nationellt Blandat Lärande Nätverk (BLN) med lämpliga deltagare som representerar projektets olika ”stake holders”, planera, ta fram material till det BLN möten, genomföra, koordinera och dokumentera mötena i det BLN.

 

Behörighetskrav

• Forskarutbildning inom ämne av betydelse för forskningens genomförande som t.ex hälsovetenskap, vårdvetenskap, beteendevetenskap

 

Meriterande

• Excellent kunskap, förmåga och utbildning i både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
• Excellent skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska och svenska
• God interpersonell förmåga, att bygga och underhålla relationer är essentiellt med hänsyn till projektets fokus och forskningskonsortiet uppbyggnad
• God utbildnings- och handledningsförmåga
• God organisationsförmåga
• Erfarenhet av forskning inom områden relaterade till projektet
• Erfarenhet av arbete i externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt på regional, nationell och internationell nivå, särskilt forskning på fältet inom lång tids vård liksom teoretisk granskning och analys av dokumentation avseende policy och forskning.
• Kunskap och erfarenhet av forskningsetik och data management

Bedömningsgrunder

Särskild vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms kunna komplettera och stärka forskningsprojektet.  

 

I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av den sökandes potential till en framgångsrik karriär som forskare som kan bidra till att utveckla framtidens vård och omsorg och stöd till anhöriga.

 

Välkommen med din ansökan senast 1 juli!
 

 

Kontaktpersoner:

Prefekt, Per Enarsson, [email protected]

Professor, Elizabeth Hanson, [email protected]; tel 0703614846                                                                             

HR-partner, Madeleine Sjöstedt, [email protected], 0709428527

 

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Forskare inom EU-projektet WELL-CARE" hos företaget Linnéuniversitetet och publicerades på workey.se den 12 juni 2024 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey