I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.

Ekonomi
Ekonomiavdelningen har ett övergripande ansvar att stödja regionstyrelsen och regiondirektören i arbetet med att styra, leda och utveckla regionens strategiska arbete avseende målstyrning, ekonomistyrning, budgetering, finansiering, redovisning och lokalförsörjning.

I vårt uppdrag ingår att planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning till regionens chefer, följa upp och analysera ekonomi och verksamhet samt ge service inom det ekonomiadministrativa området. Från och med 1 juni 2024 har vi även ansvar för det strategiska kvalitetsarbetet. 

På ekonomiavdelningen arbetar cirka 45 personer. Avdelningen är för närvarande organiserad i tre enheter samt en enhet som rapporterar direkt till ekonomidirektören. Vi har en god stämning och samarbetar och hjälper varandra för att lösa våra uppdrag.

Vi söker nu en ekonomistrateg med erfarenhet av och intresse för ekonomistyrning och strategiskt arbete. Som ekonomistrateg arbetar du självständigt och driver kvalificerade ekonomifrågor inom området. I din tjänst rapporterar du direkt till ekonomidirektören. 

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande roll där du får ta stort eget ansvar. Du har tillsammans med övriga kollegor ett ansvar att leda, utveckla och samordna ekonomistyrningen inom Region Gotland samt att driva och delta i utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet.

I uppdraget ingår att hålla samman regionens budgetprocess, både drift- och investeringsbudget, intern kontroll samt ansvara för, eller medverka vid, upprättandet av regelbundna uppföljningsrapporter som exempelvis delårsrapporter och årsredovisning.

Du genomför egna utredningar och analyser, stöttar projekt och verksamheter och du ansvarar för att bereda ärenden som ska beslutas av regionstyrelsen och regionfullmäktige. I den centrala ekonomifunktionen har vi även ett övergripande ansvar för regionens styrmodell, finans- och redovisningsfrågor, strategisk lokalförsörjning, statistik och regionens beslutsstödsystem.

Utifrån din och den övriga enhetens kompetenser kommer din roll och ansvar att formas. 

Vem är du?
Vi vill att du har en universitets eller högskoleutbildning med ekonomisk inriktning samt några års erfarenhet av ekonomistyrning i en större organisation. Om du tidigare jobbat i offentlig förvaltning ser vi det som meriterande. 

Vårt ekonomisystem är Visma affärslösningar och vi använder beslutsstöd från Hypergene. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från dessa system.

Arbetet ställer krav på din förmåga att självständigt initiera och driva förändringsarbeten. Du har en god förmåga att skapa goda relationer och inge förtroende hos förtroendevalda politiker och chefer på alla nivåer i organisationen. Du söker nya perspektiv och har en god helhetssyn.

Om regionstyrelseförvaltningen

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för.

Om Region Gotland

Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.

Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/

Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.

Övrigt

Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. 

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.

I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.

Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Detta är en jobbannons med titeln "Ekonomistrateg" hos företaget Region gotland och publicerades på workey.se den 12 juni 2024 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey