Lansen Omsorg AB är ett privatägt aktiebolag som erbjuder personer med komplexa beteendeproblem stöd, vård och utbildning mot ett mer självständigt liv. Vi erbjuder särskilt boende enligt LSS §9 9 p1.

Arbetet på Lansen Omsorg AB präglas av kontinuitet, struktur och kvalitet på alla nivåer. Vår grundsyn är att alla individer kan utveckla färdigheter som innebär en ökad livskvalitet. Vår verksamhet främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som alla andra.

Vi erbjuder en spännande möjlighet att vara med från början och skapa ett trevligt boende med hög livskvalitet för dom boende.

Krav och förväntningar:

I din roll som omsorgspersonal ska du ge stöd och service till brukarna utifrån Lansen Omsorgs kvalitetsledningssystem.

Du delar och följer Lansen Omsorgs vision och värderingar.

Du är insatt i brukarens fysiska, psykiska och mentala behov och förutsättningar.

Du är insatt i brukarens mål och mening med livet, intressen och glädjeämnen.

Du förstår, accepterar och följer genomförandeplanen, för den enskilde brukaren.

Du medverkar vid matlagning, städning och som stöd kring hygien om behov finns.

Du stöttar brukaren att utföra sina fritidsintressen.

Du säkerställer delaktighet och inflytande hos brukaren.

Du medverkar i samverkan, information och/eller uppföljning av insatser, pedagogik och metodik.

Du känner till och följer lagkrav och föreskrifter samt företagets riktlinjer och policys.

Färdigheter:

Du är en varm och omtänksam person med ett genuint intresse av att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Som person är du trygg och stabil och förstår vikten av ett enhetligt arbetssätt utifrån individens särskilda behov, intressen och önskemål. Du är empatisk och samarbetar väl med olika samarbetspartners. Du har förmåga att reflektera över ditt eget arbete och söker feedback för att ständigt utveckla ditt förhållningssätt. Du kommunicerar väl i tal och skrift och gillar ordning och reda.

Arbetet på Lansen Omsorg AB präglas av kontinuitet, struktur och kvalitet på alla nivåer. Vår grundsyn är att alla individer kan utveckla färdigheter som innebär en ökad livskvalitet. Vår verksamhet främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som alla andra.

Huvudsakligt ansvar:

Att utifrån individens behov och intressen erbjuda ett pedagogiskt stöd och en service som bidrar till att ge varje brukare ett meningsfullt, roligt, intressant, utvecklande och självständigt liv utifrån Lansen Omsorgs kvalitetsledningssystem.

Detta i linje med Lansen Omsorgs syfte, mål och värderingar:

- Vi visar respekt för människans värde

- Vi delar med oss, arbetar tillsammans och tar eget ansvar

- Vi hushåller med resurser och tar ansvar för framtiden

Det är meriterande med:

Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar och autism.

Kunskap om och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik (TEACCH), Motiverande samtal (MI) och kognitiv beteende terapi (KBT).

Utdrag ur belastningsregister:

Innan bekräftad anställning efterfrågar vi utdrag ur polisens belastningsregister.

Vi rekryterar vikarier kontinuerligt, maila din ansökan idag.

Detta är en jobbannons med titeln "Sommarvikarier till vårt gruppboende i Målerås" hos företaget Lansen Omsorg AB och publicerades på workey.se den 21 maj 2024 klockan 13:04.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected]. Vänligen använd rubriken/referensen "Sommarjobb".

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey