• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för historiska studier utgör en del av den humanistiska fakulteten. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i de tre ämnena historia, arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv. Undervisningen sker på samtliga nivåer från grundkurser till forskarutbildning och det samlade utbildningsuppdraget omfattar för närvarande drygt 650 helårsstudieplatser. Forskningen sker såväl inom de enskilda ämnena som i större tvärvetenskapliga projekt, där nationell och internationell samverkan utgör ett viktigt inslag.

Institutionen har idag ca 90 anställda forskare, lärare, doktorander och administratörer. Institutionen är centralt belägen i Göteborg. 

Inom ämnet historia bedrivs undervisning och forskning kring människa och samhälle i förändring med stor mångfald och bredd när det gäller ämnesområden och kronologi. Arbetet sker i samverkan med institutionens övriga ämnen.

 Mer information om institutionen och om historieämnet finns på vår hemsida https://historiskastudier.gu.se/

Institutionen för historiska studier söker nu två kvalificerade och motiverade personer för doktorandanställning i historia.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter

En doktorand bedriver forskning och förväntas utveckla egna idéer samt kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden ska utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom historia samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställningen i historia syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller annat kvalificerat yrkesarbete.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 %. I anställningen kan institutionstjänstgöring, till exempel undervisning, komma att ingå med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet i enlighet med vad som anges i Högskoleförordningens 7 kapitel.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §):

• avlagt en examen på avancerad nivå, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i historia har den som har minst 120 högskolepoäng i historia varav minst 30 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Sådana kunskaper i svenska och engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande.

 

Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för historiska studier, Göteborg Tillträde: 2021-09-01

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen
För förfrågningar om anställningen kontakta:

Roddy Nilsson, professor i historia Tel. 070 69 62 386

E-mail: [email protected]

 

Lise-Lotte Walter, Administrativ chef

Tel. 031-786 65 73

E-Mail: [email protected] 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-01

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorandplats i Historia" hos företaget Göteborgs Universitet och publicerades på workey.se den 5 februari 2021 klockan 13:24.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey