• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands
verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.

Teknikförvaltningens gata- och parkavdelning ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar och parker som ägs av Region Gotland och med syfte att erbjuda allmänheten en trivsam och säker park-, natur- och stadsmiljö. I uppdraget ingår bl.a. skötsel och underhåll av lekplatser, bad- och besöksplatser samt snöröjning och renhållning av gång- och cykelvägar. Vidare har gata- och parkavdelningen även ett drifts- och underhållsansvar för enskilda vägar med statsbidrag på Gotland, totalt c:a 850 km.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en arbetsledare till vår gata/maskin-grupp i Visby där du har ansvaret för den dagliga driften och arbetsledningen av 7-10 erfarna medarbetare. Dessa medarbetare arbetar bl.a. med stensättning, trafikskyltar samt renhållning.

I ditt uppdrag ingår bland annat följande:
• Ansvara för att rutinerna kring grävtillstånd följs inom hela avdelningen.
• Drift och underhåll samt renhållning av gatunätet i Visby.
• Avtalsuppföljning främst mot externa entreprenörer.
• Du är direkt underställd enhetschefen för gata/vägenheten och utgår från Visby. I ditt uppdrag ersätter du även enhetschefen vid frånvaro.
Beredskapstjänstgöring kan ingå.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har erfarenhet av arbete i en arbetsledande position samt har gymnasieutbildning inom teknik eller dylikt. Vi vill också att du har kunskaper i ekonomi och stor vana av att arbeta i en datorbaserad miljö.
Du arbetar resultat- och målinriktat och har en begränsad fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Som arbetsledare är du också din enhetschefs förlängda arm och har en viktig funktion kopplat mot hela gata- och parkavdelningens verksamhet.

Som person har du lätt för att samarbeta, är utåtriktad och har en förmåga att inspirera och entusiasmera i arbetsgruppen. Du har ett trovärdigt och resultatorienterat ledarskap samt en god förmåga att planera, leda och organisera arbetet. Du kan argumentera för dina idéer men är också lojal mot fattade beslut. Kundfokus är avgörande och vi förväntar oss att du har hög servicenivå så att våra kunder blir nöjda. Vi uppskattar också ett glatt humör, handlingskraft och nyfikenhet.

Vi ser det som meriterande är om du har kunskap om Region Gotlands interna system, t ex W3D3, InfraControl, KomMa, Geosecma samt erfarenhet av offentliga upphandlingar (LOU).

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Du behöver ha körkort lägst behörighet (B) och tillgång till egen bil.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Detta är en jobbannons med titeln "Arbetsledare gata- och väg" hos företaget Region gotland och publicerades på workey.se den 4 februari 2021 klockan 12:45.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey