Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Projektet fokuserar på beam-steering tekniker för moderna antenn-array baserade radarsystem.

Olika tekniker, inklusive maskininlärning, kommer att undersökas för avancerade digitala, analoga och hybrida beam-steering koncept, och tillämpas i multistatiska och passiva radarsystem. Arbetet ska i första hand ske med hjälp av simulerings- och beräkningsprogram. Om en hårdvaruplattform kommer att finnas tillgänglig före projektets slut kommer en implementering av teknikerna på den plattformen att genomföras. Projektet kräver en bakgrund inom elektroteknik, radarsystem, elektromagnetiska simuleringar, grundläggande signalbehandlingstekniker och gärna även maskininlärning. Arbetet utförs i THz-labbet på divisionen för Mikro- och Nanosystem på KTH EECS. Labbet har mätutrustning, inklusive en helautomatisk THz-antennmätningskammare, upp till 750 GHz, och många specialbyggda mikrovågs- och THz-mätuppsättningar. Projektet finansieras av ett European Defence Fund-projekt och genomförs i nära samarbete med SAAB AB.

Handledning: Prof. Joachim Oberhammer med bihandledning av Dr Umer Shah.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete i en världsledande forskningsgrupp inom mikrovågs- och THz-system, inklusive i mätanläggningar och en antennkammare upp till 750 GHz.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande ska ha avlagt eller befinner sig i slutskedet av att slutföra, en examen på avancerad nivå (till exempel en masterexamen) inom elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande.

Vidare ska sökande också inneha grundläggande förståelse för radarsystem, elektromagnetisk vågutbredning samt grundläggande signalbehandlingstekniker.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt,
- analysera och arbeta med komplexa frågor,
- uppvisa erfarenhet av elektromagnetisk simulering mjukvara såsom CST Microwave Studio eller HFSS,
- uppvisa erfarenhet av vetenskaplig beräkningsmjukvara såsom Matlab,
- uppvisa erfarenhet av radarteknologi och
- uppvisa erfarenhet av signalbehandling inklusive maskininlärning.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Elektroniska kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190
- Länk till examensarbete eller liknande 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorand inom radarsystem" hos företaget Kungliga Tekniska Högskolan och publicerades på workey.se den 4 april 2024 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey