• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Grundskoleförvaltningen, Borås Stad. Nyskapande utmaningar och utvecklingsfrågor är i fokus. Genom goda relationer, processäganden och fokuserat arbete med elevers måluppfyllelse vill vi fortsätta att utveckla skolan i Borås stad.

Som enhetschef driver och påverkar du Borås Stads utvecklingsarbete med Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det vi gör ska genomsyra det dagliga arbetet såväl som det långsiktiga, strategiska. Vi har höga och positiva förväntningar på eleverna och deras delaktighet i skolutvecklingsarbetet.

Med ett tydligt uppdragsfokus leder och utvecklar du verksamheten i enlighet med skollagens krav och läroplanens uppdrag. Du har förmågan att lyssna och modet att leda och fatta beslut. Tjänsten innefattar personalansvar för 38 specialpedagoger med stor kompetens. Du får stöd av verksamhetsutveckarna i ditt arbete. Ditt ledarskap är tydligt, entusiasmerande och inriktat på elevernas lärande och resultat.

Du ingår i ledningsorganisationen för Elevhälsan tillsammans med ytterligare enhetschefer och Chefen för Elevhälsan, som också är din chef. Du har många kunniga kollegor och nära samarbeten med övriga enhetschefer för Elevhälsan, MLA- funktioner, verksamhetsutvecklare samt rektorer i grundskola och grundsärskola.

- är legitimerad lärare i botten och vidareutbildad som specialpedagog.
- har tidigare erfarenheter av ledarskap för en samlad elevhälsa .
- är trygg i din chefsroll och bekväm med att fatta beslut.
- har god kännedom om elevhälsans uppdrag och läroplansuppdraget
- är väl insatt i senaste forskningen inom verksamhetsområdet
- har god förmåga att engagera, entusiasmera och motivera medarbetare att nå goda resultat
- har B-körkort

Detta är en jobbannons med titeln "Enhetschef" hos företaget Borås kommun och publicerades på workey.se den 14 juli 2020 klockan 14:30.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey