• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen.

Förvaltningen för funktionsstöd söker dig med både mod och lust att vara med och skapa och utveckla en ny förvaltning. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse att leda och utveckla verksamheter. Du kommer verka i sammanhang där helhetsperspektiv, engagemang och stort intresse för ledarskap efterfrågas.

Förvaltningen består av ca 5000 medarbetare. Våra verksamheter består av myndighetsutövning inom LSS/SoL samt insatser såsom boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, ledsagning etc.

ARBETSUPPGIFTER
Är det du som gör hållbara vardagar och får andra att växa?
Nu behöver vi dig!

En av våra kollegor vidare till en annan tjänst i förvaltningen och vi söker därför en ny enhetschef inom Daglig verksamhet. I rollen som enhetschef hos oss ansvarar du för fyra enheter.
Olika funktionsvariationer på de fyra enheterna. Två stora och två mindre enheter med totalt 25 medarbetare. Placering i Kortedala på första Majgatan i ett aktivitetsbaserat kontor

Du har övergripande ansvar för verksamheten innefattande personal, ekonomi och arbetsmiljö, samt arbetar i gemensamma nätverk för att utveckla viktiga frågor gällande målgruppen.
Du deltar även i övrig verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.
För att ge goda förutsättningar för ditt ledarskap har du stödassistenter och stödpedagoger på alla enheter
Du har även ett gott stöd från både ekonom och HR-specialist.

Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen tillsammans med elva chefskollegor som har ansvar för daglig verksamhet. Hela ledningsgruppen träffas varje vecka, och därtill har enhetscheferna även flera olika forum utifrån utvecklingsområden.

KVALIFIKATIONER
Ett krav för denna tjänst är att du har en utbildning från socionomprogrammet, social omsorgslinje alternativt en likvärdig högskoleutbildning.

Vi vill att du som söker har erfarenhet från en tidigare ledande befattning. Önskvärt är också erfarenhet från verksamhet på funktionsstödsområdet, dess lagar och regelverk, samt erfarenhet av medarbetar- och arbetsmiljöansvar.

Som enhetschef hos oss är det viktigt att du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.
Du har förmåga att kommunicera de gemensamma målen och du leder gruppen i riktning mot att uppnå dem.

I din yrkesroll är du duktig på att skapa kontakter och underhålla relationer med människor samtidigt som du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du tar vara på dina medarbetares kompetens genom att fördela arbetet, delegera uppgifter samt följa upp och rapportera resultat och måluppfyllelse. Genom att visa intresse och kommunicera på ett konstruktivt sätt skapar du delaktighet och samarbete inom och utom organisationen. Du uppnår resultat genom att inspirera, motivera och få andra med dig.

För att trivas i denna roll tror vi att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

Då arbetet innefattar flertalet administrativa uppgifter behöver du ha goda datakunskaper och kunna uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en likvärdig behandling och bedömning av alla sökande.

I den här rekryteringen har vi valt att använda oss av enkätfrågor istället för det personliga brevet. På så sätt hoppas vi få en effektivare och mer kompetensbaserad urvalsprocess där vi minskar risken för diskriminering. Blir du kallad på intervju får du möjlighet berätta mer om dig själv.

Vår urvalsprocess består av flera steg för de kandidater som vi bedömer uppfyller tjänstens kravprofil där ett steg är att genomföra arbetspsykologisk test. De kandidater som är aktuella för att göra ett test kontaktar vi per mejl i samband med att ansökningstiden har gått ut.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i stadens omställningsarbete.

Detta är en jobbannons med titeln "Enhetschef till Daglig verksamhet Nordost" hos företaget Göteborgs kommun och publicerades på workey.se den 22 januari 2021 klockan 16:50.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey