• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Kriminalpolitiska enheten, Justitiedepartementet
Har du det som krävs för att ta nästa professionella steg in i en spännande roll med mer ansvar, ledarskap och omväxlande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsutvecklingen, varje dag?

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som huvudman och biträdande enhetschef på kriminalpolitiska enheten får du en unik möjlighet att i händelsernas centrum växla mellan dina olika roller som medarbetare, huvudman, biträdande enhetschef och ersättare för enhetschefen.

Som huvudman ansvarar du bl.a. för enhetens internationella, framför allt EU-relaterade, sakfrågor på det kriminalpolitiska området. Du vägleder medarbetare, kvalitetssäkrar underlag och driver utvecklingen av de processer och sakfrågor du huvudmannar. Som biträdande enhetschef utgör du ett engagerat bollplank till enhetschefen i frågor om ledning, fördelning, samordning och uppföljning av enhetens arbete, organisation, verksamhet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Enhetschefen har det dagliga personalansvaret, men du förväntas vid dennes såväl planerade som oförutsedda frånvaro vara beredd att ersätta denne fullt ut i de tre roller som chefskapet i Regeringskansliet bjuder, dvs. ledare, verksamhetsföreträdare och arbetsgivarföreträdare.

Kriminalpolitiska enheten ansvarar för bl.a. brottsförebyggande frågor, förebyggande av våldsbejakande extremism, brottsofferfrågor, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten. Enheten ansvarar också för flera gemensamma utvecklingsfrågor för rättsväsendet, t.ex. samordning av regeringens 34-punktsprogram med förslag på åtgärder mot gängkriminalitet och digitalisering av rättskedjan.

Läs mer om oss, vår verksamhet och de frågor som är i fokus på http://www.regeringen.se

Din bakgrund
Du har en akademisk examen som är relevant för uppdraget med t.ex. statsvetenskaplig, juridisk, kriminologisk eller ekonomisk inriktning. Vi ser också att du har flerårig erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och av EU-arbete inklusive förhandlingsarbete i EU. Din kunskapsnivå om Regeringskansliets arbets- och samrådsformer är avgörande för att bli framgångsrik i denna roll, detsamma gäller vårt sätt att arbeta med EU-processer. I en informations- och mötesrik verksamhet som vår, förutsätter vi att du är bekväm med både svenska och engelska som arbetsspråk. 

Utöver ovanstående är det meriterande om du har arbetat som huvudman inom Regeringskansliet, med myndighetsstyrning inom Regeringskansliet eller på strategisk nivå vid annan myndighet.

Dina egenskaper
Som biträdande enhetschef är du genuint intresserad av ledarskap och organisatoriska frågor, där ditt goda omdöme, din höga integritet, flexibla inställning och förmåga till framgångsrika samarbeten är tongivande. Du kan bedöma när frågor behöver informeras om, förankras eller lyftas till chefstjänsteman och/eller politisk ledning. Som huvudman är du en konstruktiv och kvalitetsmedveten person med god förmåga att organisera, planera, sätta mål och har ett genuint intresse för att engagera och motivera kompetenta medarbetare. Vi ställer höga krav på din förmåga att kunna växla mellan perspektiv och roller och även under tidspress kunna behålla lugn och skärpa, bedöma vad som är ”good enough” och viktigast att prioritera på såväl kort som lång sikt för både medarbetare och verksamhet.

Övrigt
Tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Uppgiften att vara biträdande enhetschef upphör i normalfallet vid enhetschefens frånträde, nuvarande enhetschefs förordnande sträcker sig till och med september 2025.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Beredskapsarbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma.

Är du intresserad?
Vill du veta mer, kontakta Jenny Timerdal som är enhetschef, på 08-405 25 68. Du är också välkommen att kontakta personalspecialisten Josefine Sjöström Järvinen på 08-405 47 57. Fackliga kontaktpersoner är Christine Wälikangas för Saco och Susanna Wiener för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 10 februari 2021.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Justitiedepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för rättsväsendets myndigheter, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Detta är en jobbannons med titeln "Huvudman/biträdande enhetschef - var med och led kriminalpolitiska enheten" hos företaget Regeringskansliet och publicerades på workey.se den 20 januari 2021 klockan 16:46.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey