• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer för att bidra till denna hållbarhet utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner.

På Länsstyrelsen arbetar vi efter vår värdegrund Framåtriktad förvaltning och lyhörd expertis. I vår expertroll är vi angelägna m att vårda våra relationer till individ och samhälle. Vi står för stabilitet och rättssäkerhet, samtidigt som vi bidrar till ständiga förbättringar och vill bli en mer öppen och nyskapande Länsstyrelse.

På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:

- Intressant och utmanande arbetsuppgifter
- Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta.
- Möjlighet att lära nytt och utvecklas.

Landsbygdsavdelningen arbetar för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en sund livsmedelshantering. Vi arbetar med miljömålen i fokus och försöker ta tillvara och utveckla landsbygdens företag utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Detta gör vi genom att handlägga och besluta om stöd och miljöersättningar, sprida kunskap i olika utbildningsaktiviteter samt genomföra tillsyn och kontroller.

ARBETSUPPGIFTER
Enheten för jordbrukarstöd är en del av landsbygdsavdelningen där vi handlägger och kontrollerar ansökningar om utbetalningar och åtaganden inom EU:s jordbrukspolitik, de så kallade jordbruksstöden. Stödformerna som vi hanterar är: gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare, ersättning för ekologisk produktion, miljöersättningar, kompensationsstöd och nötkreatursstöd.

Veterinär och djurskyddsenheten ansvarar för den operativa djurskyddskontrollen och den operativa kontrollen inom primärproduktionen av foder och livsmedel i länet. Dessutom utövar enheten tillsyn över länets djurhälsopersonal, kommunernas kontrollverksamhet enligt livsmedelslagen, samt arbetar för samordning och samverkan mellan de kommunala tillsynsmyndigheterna inom livsmedelsområdet.

Som integrerad djurskydds- och jordbrukarstödskontrollant arbetar du med areal- och djurbaserade kontroller främst på lantbruksföretag inom länet. Arbetet innebär en hel del resande inom länet samt mycket kontakter med lantbrukare och djurhållare.

Under växtodlingssäsongen kontrollerar du med hjälp av handdator att arealuppgifter och skötseln av lantbrukarens marker är i enlighet med lantbrukarens ansökan om EU:s jordbrukarstöd samt gällande regelverk. Arealerna på jordbruksmarken mäts upp med hjälp av GIS. Under hela säsongen kontrollerar du även märkning och registrering av lantbrukets djur. Vid behov kan du också komma att arbeta med handläggning av jordbrukarstöd. Arbetet i fält utförs självständigt.

Under vinterhalvåret arbetar du främst med djurskyddskontroller i fält samt för- och efterarbete på kontoret. Samtliga djurslag som omfattas av djurskyddslagen kan kontrolleras och flera typer av kontroller görs, exempelvis rutinkontroller, kontroller efter anmälningar, och kontroller efter inkommen ansökan om tillstånd. Arbetet görs både självständigt och ibland tillsammans med kollega.

Utöver den praktiska kontrollen i fält består arbetet även av administrativt arbete. Kontrollanten registrerar kontrollresultat i handläggningssystem upprättar kontrollrapporter samt skriver förslag till beslut m.m. Även kontakt med lantbrukare/djurhållare och allmänhet ingår i arbetet, besvara förfrågningar, e-post och telefonsamtal. Externa kontakter är en viktig del av arbetet, men även att kunna arbeta teambaserat tillsammans med kollegor.

Resor ingår i tjänsten. Placeringsort: Uddevalla

KVALIFIKATIONER

Krav:

• Högskoleutbildning med inriktning djurskydd tex lantmästare, agronom eller etologi och djurskyddsprogrammet fördjupning djurskydd eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• God kunskap om lantbruk, lantbrukets djur och växtodling
• God kunskap om tillämpliga delar av förvaltningslagen och sekretesslagen
• Erfarenhet, intresse och förmåga av att arbeta digitalt och förstår nyttan av ett digitalt arbetssätt.
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig på ett tydligt och lättförståeligt sätt i både tal och skrift.

Meriterande:

• Lantbruksutbildning
• Praktisk erfarenhet av arbete (anställd/praktik i utbildning) med lantbruksdjur i minst 6 månader
• Erfarenhet av arbete med tillsyn eller annan myndighetsutövning.
• Erfarenhet av arbete med jordbrukarstöds- eller djurskydds-kontroll.
• Intresse och förståelse för lantbrukets och djurhållares förutsättningar och villkor
• Kunskap om tillämpliga delar av förvaltningslagen, sekretesslagen och god kunskap om djurskyddslagstiftningen samt tillämpning av den.
• Erfarenhet av arbete med både jordbrukarstöds- och djurskydds-kontroll.

Personliga egenskaper

• Du har ett prestigelöst och professionellt bemötande.
• Du är stabil och trygg i dig själv och kan skilja mellan det personliga och din professionella yrkesroll.
• Du känner dig bekväm med att ibland lämna svåra beslut och kan hantera stressfyllda situationer.
• Du är metodisk och strukturerad, med god förmåga att följa rutiner och regelverk.
• Du har en vilja att arbeta i grupp och kan ta eget ansvar samt agera självständigt inom givna ramar.
• Du är flexibel och följsam med verksamhetens förändrade behov och har lätt att ta till dig nya kunskaper samt att hitta rätt nivå i ditt arbete i enlighet med verksamhetens mål och prioriteringar

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

ÖVRIGT
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Areal- och djurskyddskontrollant till Uddevalla" hos företaget Länsstyrelsen i Västra Götalands län och publicerades på workey.se den 20 januari 2021 klockan 16:05.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey