• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Göteborg befinner sig mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen.

I Göteborgs stad finns idag 54 äldreboende i kommunal regi, 340 korttidsplatser och 30 öppna träffpunkter för seniorer. Cirka 8400 personer är beviljad hemtjänst och omkring 15 000 personer får kommunal hälso- och sjukvård varje år. Den nya förvaltningen för äldre samt vård och omsorg kommer bestå av över 8000 medarbetare som gemensamt driver den verksamheten varje dag. Vi kommer ha ett stort fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt styrning- och ledning för att skapa bästa förutsättningar för kärnverksamheten. Vi söker dig som brinner för utmaningen att bygga upp en nyskapande och modern organisation.

ARBETSUPPGIFTER
Till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen söker vi dig med mod och lust att vara med och utveckla vår nya serviceverksamhet. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse att göra skillnad. Som enhetschef är du ansvarig för tre tillagningskök med fokus på seniormåltider. Du har sammanlagt cirka 25 medarbetare varav tre köksmästare som ansvarar för driften i respektive kök.

Uppdraget som enhetschef inom service innebär att du har ett helhetsansvar gällande måluppfyllelse och kvalitet samt för att driva och utveckla servicearbetet inom förvaltningen. Utgångspunkten är att möta den nya förvaltningens uppdrag med ett helhetsperspektiv på effektiv serviceorganisation och kvalitet för de vi är till för.

Som enhetschef jobbar du processorienterat i team tillsammans med dina kollegor där du får goda möjligheter till erfarenhetsutbyte. Dina närmsta kollegor är geografiskt indelade för motsvarande enheter inom fastighetsservice och måltid. Du kommer att vara direkt underställd en verksamhetschef och ingå i en ledningsgrupp med cirka åtta andra enhetschefer. Tillsammans har ni i ledningsgruppen en stor möjlighet att påverka den gemensamma utvecklingen av avdelning Service.

I tjänsten ansvarar du för:
• Enhetens resultat för ekonomi, personal och verksamhet
• Att utveckla ledarskapet inom verksamheten genom att coacha medarbetare både som grupp och på individnivå
• Att genom tydlig ledning stimulera medarbetarnas egna initiativ och främja en kreativ kultur
• Kvalitetssäkring av verksamheten och resultatet, genom uppföljning, analys och långsiktig planering
• Enhetens systematiska arbetsmiljöarbete
• Samverkan med fackliga organisationer

Är du en ledare som ser möjligheter och är en tydlig vägvisare vid förändringar? I så fall kan vi erbjuda dig ett spännande utvecklingsarbete tillsammans med kunniga chefer och medarbetare.

Nu behöver vi dig! Du är Göteborg.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom exempelvis offentlig förvaltning, kostekonom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har också tidigare erfarenhet av att arbeta som enhetschef inom fastighetsservice eller måltid. Din chefserfarenhet behöver ha inkluderat budget, personal- och verksamhetsansvar samt facklig samverkan. Du ska ha goda kunskaper inom systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Har du en tjänst idag som enhetschef inom fastighetsservice eller måltid ser vi det som meriterande.

Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Utifrån ditt ansvarsområde kan du stå emot påtryckningar från andra, sätta gränser och säga nej när det behövs. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav.

Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress

Du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor samt i situationer som behöver lösas. Du är nyfiken, stimulerar till dialog och ifrågasättande samt har förmåga att se mer än en möjlig lösning.

Arbetspsykologisk testning kommer att tillämpas som en del i urvalsprocessen. Rekryteringsarbetet kommer att ske löpande under ansökningsperioden.

Rekryteringsarbetet kommer att påbörjas under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Som medarbetare i Göteborgs Stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning jobbar du för en meningsfull vardag och service av hög kvalitet för alla invånare. Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.

Vad kan vi erbjuda dig?
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Detta är en jobbannons med titeln "Enhetschef till måltid avdelning service på Hisingen" hos företaget Göteborgs kommun och publicerades på workey.se den 20 januari 2021 klockan 15:50.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey