• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vi söker en forskare i Kemi för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är kemi.

Bakgrund
Institutionen för Naturvetenskap och Teknik söker en forskare i kemi till ett av SGI finansierat forskningsprojekt: IMAP (Innovative Materials for Adsorption of inorganic Pollutants). Forskningsprojektet genomförs med ett antal industripartners och fokus ligger på förståelse och utvärdering av adsorptionsmekanismer för ett antal utvalda metaller/halvmetaller till fasta material t.ex. stålslagg för utveckling av barriärsystem för rening av förorenade områden.

Forskningen utförs vid forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM) vid Örebro universitet som är en multidisciplinär forskningsmiljö inom vilken kemi, biologi och medicin sammanfogas för att lösa utmaningar inom miljö och hälsa. Anställningen är inom forskargruppen BioGeosfärsdynamik och med fokus på oorganisk analytisk kemi.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar laborativt arbete med syftet att karaktärisera och bestämma egenskaper hos utvalda restmaterial t.ex. stålslagg vad gäller sorptionsförmåga, stabilitet, återanvändning etc. Förutom grundläggande laborativt arbete innebär anställningen även arbete med analytiska instrument såsom ICP-MS, ICP-MS/MS, MP-AES, ISE, IC, CE, TOC, SEM-EDS, ATR-FTIR, UV-Vis, XRF och XRD.

Utöver laborativt arbetet innefattar anställningen även datautvärdering och författande av vetenskapliga publikationer i huvudsak tillsammans med övriga medverkande i projektet.

Behörighet
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i kemi eller liknande ämne eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Den kandidat vi söker ska ha en stark bakgrund i oorganisk kemi med kunskap inom mobilisering och immobilisering av metaller och halvmetaller från och till fasta material. Erfarenhet av provtagning och upparbetning av exempelvis sediment samt totalhaltslakningar och riktade lakningar, till exempel sekventiell lakning är nödvändig. Erfarenhet av oorganisk analytisk kemi och geologi/mineralogi samt praktisk erfarenhet av ICP-MS, ICP-MS/MS, MP-AES, ISE, IC, CE, TOC, SEM-EDS, ATR-FTIR, UV-Vis, XRF och XRD är meriterande. Meriterande är även erfarenhet av isotopkvotsanalys samt analytisk bestämning av redox-tillstånd hos redoxaktiva element t.ex. V och Fe.

Då tjänsten bland annat innebär samarbete med industripartners krävs goda språkkunskaper, både i tal och skrift, på såväl svenska som engelska.

Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna kunna samarbeta och bidra till utveckling av verksamheten.

Information
Anställningen är 100%, tidsbegränsad under 8 månader med startdatum snarast. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Viktor Sjöberg 019-30 12 64, e-post: [email protected] eller Mattias Bäckström, 019-30 39 65, e-post: [email protected].

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

 

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-02-03. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Detta är en jobbannons med titeln "Forskare i Kemi" hos företaget Örebro Universitet och publicerades på workey.se den 20 januari 2021 klockan 13:20.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey