• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Willéngatans HVB drivs av Kumla kommun och hör organisatoriskt till individ och familjeomsorgens verksamhetsområde, familjeenheten. Willéngatan har under flera år drivits som stödboende men ska nu organiseras om och erbjuda HVB-placeringar. På boendet finns fyra lägenheter till ungdomar och vi har möjlighet att erbjuda satellitlägenheter för utslussning. Boendets litenhet ger förutsättningar att skapa tillitsfulla relationer med ungdomarna. Vi arbetar utifrån en miljöterapeutisk grund och utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Vi söker nu en behandlare till Willéngatan som arbetar på schema med jobb dag, kväll och helg. På boendet har vi tre behandlare och två behandlingsassistenter som arbetar natt.

Individ och familjeomsorgen i Kumla består av familjeenheten, vuxenheten, biståndsenheten samt kvalitets- och utvecklingsenheten. Arbetet drivs av en gemensam verksamhetschef med mångårig erfarenhet inom området. Enheterna samverkar både i ärenden och sakfrågor. En gemensam fråga för förvaltningen är att upprätthålla ett barnperspektiv samt se barn som anhöriga i allt arbete som utförs inom individ och familjeomsorgen.

Kumla är en kommun med mottot att vara liiite bättre vilket medför att vi har fokus på att utveckla verksamheten. Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer och har korta beslutsvägar.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du bli en del av vårt team och bidra med insatser för att hjälpa utsatta familjer?

Vi söker nu behandlare till vår stödboende. Stödboendets målgrupp är ungdomar och unga vuxna som levt i socialt utsatta situationer. Ungdomarna har ofta problem med psykisk ohälsa och missbruk. Stödboendet ska ge ungdomarna en trygg bas i form av fungerande boende och stöd i sin ADL träning med målet att på sikt bli självständiga vuxna. Ungdomarna behöver ofta stöd i att upprätthålla en fungerande dygnsrytm med sömn och sysselsättning på dagtid.

Arbetet på stödboendet utgår från miljöterapi vilket innebär att vi vill erbjuda de boende fasta strukturer och rutiner, förutsägbarhet och relation till trovärdiga vuxna. Stödboendet har fyra platser vilket innebär att det finns tid och utrymme för att ge ett omfattande stöd när så behövs.

Familjeenheten består av två olika arbetsgrupper, myndighetsgruppen samt öppenvården. HVB verksamheter hör till öppenvårdsgruppen. Vardera gruppen leds av en arbetsledare. Enhetens uppbyggnad främjar samarbetet och skapar ett team runt familjerna som finns i vår verksamhet.

Familjeenheten arbetar aktivt med att hela tiden utveckla verksamheten för barn, unga och deras familjer. Vi tror att vi bäst gör detta genom att främja delaktighet och dialog mellan medarbetare och ledning. Vi tror också att vi gör det genom att låta våra medarbetare utvecklas individuellt utifrån kompetens och intresse. För att kunna nå uppsatta mål och uppfylla behoven inom verksamheten tas varje år en kompetensutvecklingsplan fram för vår personal. Vi arbetar med nära stöd från arbetsledning för att kvalitetssäkra vårt arbete, detta sker både enskilt och i grupp. Vi erbjuder en erfaren och kompetent arbetsgrupp som drivs av att förbättra våra medborgares livsvillkor.

Jag som enhetschef arbetar med ett nära ledarskap och stort engagemang i verksamheten. Jag ser stora vinster med enhetens uppbyggnad där vi får ett sammanhållet arbete för hela socialtjänstens arbete riktat mot barn och familj. Gruppledaren som arbetsleder personalen på HVB har över 15 års erfarenhet av att arbeta inom kommunalt drivet HVB.

Kumla kommun erbjuder förmåner i form av friskvårdscheck och förmåncykel. Utöver detta så har vi på IFO satsningar på vårt arbetsmiljöarbete.

KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som skulle trivas med tjänsten som behandlare hos oss är en person som ser möjligheter och tror på människors förmåga till förändring. Vi tror att du är en person som har förmåga att skapa allians och fruktbara relationer och arbeta målinriktat samtidigt som du håller dig till de strukturer som finns. Vi arbetar processinriktat och eftersom behandlarna är sina egna verktyg är det av vikt att du är öppen för att i gruppen prata om vad arbetet känslomässigt väcker hos dig. Utifrån att vi i första hand arbetar med hemmaplanslösningar i våra ärenden är det viktigt att du kan behålla motivationen trots att det kan ta en tid innan vi ser effekterna av vårt arbete. Uppdraget stället krav på förmåga att samarbeta med externa aktörer likväl som övriga medarbetare på enheten.

Lämplig bakgrund är en akademisk examen som socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.

Välkommen med din ansökan redan idag! Rekrytering kommer att ske löpande under annonseringstiden.

ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.

Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har snart 22 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.

Vi känner oss stolta över vårat Kumla! För att se lite av det som hände under 2019 klicka här:
https://youtu.be/Ni1A9wtfnq0

Detta är en jobbannons med titeln "Behandlare till HVB för ungdomar och unga vuxna" hos företaget Kumla kommun och publicerades på workey.se den 20 januari 2021 klockan 12:30.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey