• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Mälarhamnar AB består av hamnarna i Köping och Västerås. Vi ägs av Västerås Stad och Köpings Kommun. Hamnarna hanterar upp mot 3,5 miljoner ton gods per år vilket gör Mälarhamnar till en av de större hamnarna i Sverige. För att Mälarhamnar ska kunna motsvara kundernas krav på effektiv och rationell hantering så krävs det att hamnens arbetsresurser tillvaratas på bästa och mest kostnadseffektiva sätt. Denna rekrytering är en del i att motsvara dagens och morgondagens krav. Vi söker dig som höjer kompetensen, tar ansvar och arbetar för en utvecklande framtid!

Vi erbjuder

Som medarbetare hos Mälarhamnar kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som innebär ett omväxlande arbete i en miljö med internationella inslag. En möjlighet att forma funktionen till din egen, stor frihet under eget ansvar. Arbetet innebär närvaro i Västerås och Köpings hamn.

Mälarhamnar AB bedriver en tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken, vi är också klassade som en farlig verksamhet, delvis enligt Sevesolagstiftningen. Energihamnarna och järnvägen är en del av vår anläggning. Den här rollen som teknisk chef är en blandning av olika ansvarsområden som inte riktigt hänger samman på ett naturligt sätt. Du är ansvarig för en del av vår anläggning samtidigt som du är ansvarig i myndighetskontakter och säkerställer att Mälarhamnar som företag följer gällande lagar, ex.vis. inom miljö och säkerhet. Även om du inte behärskar alla delar av de krav vi har att följa, tror vi att du med din erfarenhet av underhållsarbete och ett säkerhets- & miljöintresse har en bra metodik för att sätta dig in i arbetet.

Teknisk chef ansvarar för planering och uppföljning av underhåll och drift på järnvägsinfrastruktur, energihamnar och AFA-anläggning. Funktionen är ansvarig för att planera och samordna företagets miljöarbete. Som särkerhetsansvarig ansvarar du för att utveckla verksamhetens förmåga att hantera osäkerheter i varierande storlek. Målet med säkerhetsarbetet är att få det integrerat som en naturlig del i all verksamhet på alla plan. Rollen karaktäriseras av ett nära samarbete med andra inom hamnen. Du är ett stöd till samtliga verksamhetsområden bl.a. genom expertkunskap, framtagande av arbetssätt samt av metoder och verktyg, hela vägen från analys till implementering. Du genomför riskanalysarbete, sammanställer, drar slutsatser och kommer med förslag till åtgärder. Samverkar med räddningstjänst, länsstyrelser, kommuner och andra intressenter. Arbetet är såväl strategiskt som operativt och du rapporrerar till anläggningschef.

Uppdraget

  • Ser till så att företagets energihamnar samt tillhörande anläggningar uppfyller säkerhetskrav i lagstiftningen. Upprättar underhållsplaner och säkerställer dess utförande.
  • Ansvarar för säkerhetsstyrningssystem i hela järnvägsverksamheten, upprättar underhållsplaner och säkerställer dess utförande. Ser till så att företaget har aktuell järnvägsnätbeskrivning (JNB) och Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI).
  • Planerar och samordnar miljöarbetet, ansvarar för vårt verksamhetstillstånd, är kontaktperson mot myndigheter och organisationer i frågor som rör miljön.
  • Ansvarar för företagets hantering av kemikalier och är kontaktperson mot myndigheter enligt Sevesolagstiftningen.
  • Är, tillsammans med andra, föreståndare för brandfarlig vara och lämnar tillstånd för tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten.

Erfarenhet, kunskap och person

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, eller annan utbildning, ex.vis relevant YH-utbildning. Erfarenhet av underhållsansvar och arbete med drift och underhåll. Erfarenhet från arbete inom miljö- och säkerhet, eller annan relevant arbetslivserfarenhet. Van att kunna ge underlag för bedömning och beslut inom aktuellt område. Van att arbeta i en relativt komplex miljö med frågor som har såväl interna som externa perspektiv. Ha god kännedom om befintlig lagstiftning inom säkerhetsområdet.

Du har förmåga att självständigt planera och genomföra projekt. Du är ansvarstagande, strukturerad och har en förmåga att arbeta med flera projekt samtidigt under tidspress. Du kan vid komplexa strukturer snabbt skapa dig en överblick. Du har förmåga att kunna sammanställa inhämtad information till konkret rapport, handlingsplan och/eller rekommendation. Du är rak, ärlig och trivs i en miljö där det är mycket att göra - omväxlande och varierande, ingen dag är den andra lik. Du är kostnadsmedveten och håller uppgjorda löften och tidplaner. Du hanterar de vanligaste datorprogrammen såsom Officepaketet utan problem, erfarenhet från underhållsprogram och ritningsläsning är meriterande.

Ansökan

Mälarhamnar arbetar med att få en större mångfald i personalgruppen, varför vi särskilt välkomnar ansökningar från kvinnor och män/kvinnor med utländsk bakgrund. Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan komma att vara tillsatt innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Vill du vara med och utveckla hamnarna i Köping och Västerås? Välkommen med din ansökan!

Detta är en jobbannons med titeln "Teknisk chef" hos företaget Mälarhamnar AB och publicerades på workey.se den 17 juni 2020 klockan 16:43.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected]. Vänligen använd rubriken/referensen "Teknisk chef".

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey