• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Vid Statistiska institutionen arbetar cirka 15 forskare, lärare, doktorander och övrig personal.

Vi bedriver forskning inom flera områden: analys av högdimensionella data, Bayesianska metoder, spatial-temporala modeller, icke-gaussisk modellering, tillämpad forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen samt stokastiska modeller och beräkningsstatistik. Mer information hittar du på institutionens hemsida: http://www.stat.lu.se/forskning.

Lunds universitet ledigkungör en tidsbegränsad anställning (två år) som postdoktor i statistik. Anställningen är på heltid och placerad vid Statistiska institutionen, Ekonomihögskolan. Positionen är finansierad med hjälp av Vinnova-projektet CLAIRE.

CLimate-AI-infection-REsponse (CLAIRE)

CLAIRE-projektet syftar till att utveckla klimatbaserade algoritmer och beslutsfattande verktyg för att stödja folkhälsoanpassning till smittsamma sjukdomsrisker till följd av klimatförändringar. De beslutsfattande ramverken som utvecklats och validerats inom CLAIRE-projektet kommer att möjliggöra snabba och samordnade folkhälsoåtgärder för att förhindra klimatkänsliga infektionssjukdomar i Sverige och Europa. För detta ändamål kommer CLAIRE att använda AI-teknologier, såsom variational auto-encoders och Bayesianska spatio-temporala modeller, för att tillhandahålla nya algoritmer och prototyper för beslutsfattande, särskilt anpassade till behoven hos Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar (ECDC). Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Lunds universitet, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Särskild ämnesbeskrivning

Statistiska institutionen vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet söker en postdoktor inom området statistiska metoder och/eller maskininlärning (ML). 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning inom projektet CLAIRE. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Sökande förväntas bedriva självständig forskning inom moderna statistiska metoder och maskininlärning, relaterat till Vinnova-projektet CLAIRE. Sökande förväntas samarbeta med andra forskare vid institutionen, interagera med studenter samt delta aktivt i institutionens övriga aktiviteter. Produktion av vetenskapliga artiklar samt aktivt deltagande i vetenskapliga konferenser ingår i arbetsuppgifterna.

Institutionen har under de senaste åren utvecklat kurser inom data science, t.ex. Bayesianska metoder, Data Mining and Visualisation, Deep Learning och metoder för artificiell intelligens, och sökande förväntas undervisa kurser av denna typ. Undervisning kan ske på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarutbildningsnivå. Sökande förväntas också handleda studentuppsatser.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ämnesområden statistik, ekonometri, matematisk statistik, matematik, fysik eller likvärdigt fält och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet och hur väl kandidaten passar inom projektet CLAIRE.

Förmåga att använda redan etablerad ML-metodik på data relevant inom CLAIRE-projektet samt förmåga att utveckla nya metoder inom ML förväntas. Sökande förväntas även ha en bred kunskap inom ML i allmänhet och variational encoders i synnerhet.

Anställningen innebär undervisning på engelska och varför förmåga att kunna undervisa på engelska krävs.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömningen:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet, särskilt inom Deep Learning och auto-encoders.
- Undervisningserfarenhet och -meriter, särskilt inom inom maskininlärning.
- Internationell erfarenhet.
- Meriter som vittnar om sökandens förmåga att forska.
- God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.

Hänsyn kommer även att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor mellan arbetsmarknadens parter (http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-for-adjungerad-larare2/).

Ansökningsförfarande

Anställningen som postdoktor söks online. Klicka på knappen "Sök jobbet" i annonsen. För mer information, gå gärna in på vår hemsida http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.
- Curriculum Vitae.
- Bevis på doktorsexamen.
- Doktorsavhandling.
- Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.
- Referenser.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Detta är en jobbannons med titeln "Postdoktor i statistik" hos företaget Lunds Universitet och publicerades på workey.se den 20 januari 2021 klockan 10:45.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey