• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Beskrivning

Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet söker en universitetslektor i matematik med inriktning tillämpad matematik.

Tjänsten är tänkt att komplettera och stärka nuvarande forskning och utbildning inom matematik.

Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Institutionen har över 70 anställda inom forskning och undervisning. Ämnet matematik vid Karlstads universitet har två huvudsakliga inriktningar: matematik och matematikens didaktik. Forskningen inom matematik drivs av problemformuleringar inspirerade av verkliga tillämpningar och fokuserar på flerskalemodellering, analys och simuleringsmetoder för partiella differentialekvationer (PDE), kinetisk teori, funktionalanalys, interagerande partikelsystem, felkorrigerande koder och informationsteori. För mer information sehttps://www.kau.se/matematik.

Ämnet matematik har ett stort undervisningsuppdrag inom grundutbildningen och ansvarar för ett stort antal kurser inom ingenjörs- och lärarutbildning samt för kandidatprogrammet i matematik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i matematik på både grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, samt forskning och forskningsadministration. En viktig uppgift är också att framgångsrikt söka extern forskningsfinansiering.

Undervisning är en mycket viktig del av arbetsuppgifterna och tjänsten kommer att bestå av 80% undervisning och 20% forskning. Större delen av undervisningen är på grundnivå inom ingenjörs- och lärarutbildning och inkluderar även kursansvar och kursutveckling. Den sökande förväntas bedriva undervisning på svenska senast efter två års anställning.

Kandidaten förväntas bidra aktivt till utvecklingen av forskargruppen i matematik genom att bedriva högkvalitativ forskning med fokus på partiella differentialekvationer (beräkningsmetoder, flerskalig matematisk analys och relaterade ämnen). Kandidaten förväntas också vara aktivt engagerad i att stärka och underhålla det egna professionella nätverket. Dessutom förväntas kandidaten arbeta självständigt som en del av ett lag, till exempel genom att främja interaktioner och samarbeten med andra institutioner vid universitetet och det omgivande samhället lokalt såväl som internationellt.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts du vara på plats och delta i det dagliga arbetet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i matematik med inriktning mot partiella differentialekvationer (t.ex. numeriska metoder och/eller analys av partiella differentialekvationer, inversa problem, matematiska aspekter inom materialvetenskap, interagerande partiklar och gränsövergångar av typen diskret-till-kontinuum) eller annat relevant ämnesområde, eller som har motsvarande kvalifikationer. Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra är viktiga personliga egenskaper. Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift, är ett krav.

För anställning krävs erfarenhet av undervisning i matematik på både grundnivå och avancerad nivå. Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: http://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf

Bedömningsgrunder

Lika vikt kommer att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Av särskild vikt för denna tjänst är:

- väldokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik på universitets- eller högskolenivå,
- mycket god pedagogisk skicklighet,
- mycket goda forskningsmeriter, framförallt från de senaste fem åren, med relevans för anställningen,
- erfarenhet av handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Av stor vikt för denna tjänst är:

- den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, engagemang för verksamheten, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ,
- dokumenterad förmåga att framgångsrikt söka extern forskningsfinansiering,
- den sökandes erfarenhet av att bedriva nationella och internationella forskningsprojekt i samarbete med andra,
- goda kunskaper i svenska,
- hur väl framtida planer för forskning kompletterar och anknyter till nuvarande forskning i matematik vid Karlstads universitet,
- den sökandes förmåga att arbeta självständigt.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde våren 2021 eller enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev där den sökande beskriver varför hen är intresserad av den utlysta tjänsten
- CV, inklusive namn på tre referenspersoner
- beskrivning av pedagogisk grundsyn
- forskningsbeskrivning (inklusive kort beskrivning av de huvudsakliga forskningsidéerna som den sökande vill genomföra vid Karlstads universitet)
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
- publikationsförteckning
- kopior på betyg, intyg och examensbevis
- högst tio vetenskapliga publikationer
- högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Komplett ansökan ska vara inne innan ansökningstiden slut. Du som sökande ansvarar för att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 Karlstad

Ange referens REK2020/234

Sista ansökningsdag: 2021-02-25

Välkommen med din ansökan!

 

Detta är en jobbannons med titeln "Lektor i matematik med inriktning tillämpad matematik" hos företaget Karlstads Universitet och publicerades på workey.se den 20 januari 2021 klockan 10:47.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey