• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Som samordnande miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Samordnande miljöspecialist

Arbetsuppgifter

I rollen som samordnande miljöspecialist samordnar du alla miljöfrågor i väg- och järnvägsprojekt genom att planera, styra och kontrollera miljöarbetet från tidigt planskede till byggskede. Miljöspecialisten är ett stöd till projektledare i genomförande av investeringsprojekt och vägleder projektorganisationen för att bidra till en bra miljöanpassning av projekten och säkerställa att Trafikverket ställer korrekta och relevanta miljökrav. I rollen som samordnande miljöspecialist leder du och samordnar olika miljöspecialister och landskapsarkitekter. Arbetet innebär även samarbete med flera andra teknikområden.

Mer specifikt kommer du som miljöspecialist huvudsakligen att arbeta med att:

 • Hantera miljöaspekter i projekten samt att tillse att miljölagstiftning så väl som Trafikverkets interna rutiner och verktyg följs
 • Medverka i upphandlingar av konsulter och entreprenörer
 • Introducera och leda konsulter och entreprenörer samt genomföra mottagningskontroll av leveranser
 • Delta som expertstöd i samband med projekteringsarbete och byggverksamhet
 • Kommunicera med myndigheter, allmänheten och andra intressenter kopplat till miljöfrågor i projekten

I uppdraget som miljöspecialist får du också möjlighet att delta i det strategiska arbetet med utveckling av Trafikverkets miljöarbete inom olika  ämnesområden. Exempel på ämnesområden är natur, kulturmiljö, förorenade områden, klimat, hållbarhet, vatten, buller och vibrationer.

Inom sektionen finns både miljöspecialister och landskapsarkitekter spridda på olika kontor i regionen. Arbetet innebär en del digitala möten samt tjänsteresor både regionalt och nationellt.

Övrig information

Skypeintervjuer är planerade att ske enligt preliminär tidplan den 17/3 och 18/3.

Kvalifikationer

Vem är du?

Du som person har förmåga att självständigt strukturera ditt arbetssätt och driva dina processer vidare. Du kan förmedla budskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt och anpassa din kommunikation till mottagaren. Arbetet innebär mycket kontakter såväl internt som utanför Trafikverket så det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta med din omgivning. Din problemlösningsförmåga är god och du ser problemställningar och lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Vi söker dig som

 • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom miljöområdet, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med olika komplexa miljöfrågor inom samhällsbyggande, t ex miljökonsekvensbeskrivningar, lokaliseringsutredningar. miljöutredningar, miljösäkring av byggskedet eller liknande
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
 • har B-körkort

Det är meriterande om du

 • har arbetat med miljöfrågor i samordnande funktion
 • har erfarenhet av miljöarbete kopplat till planering och byggande av infrastruktur
 • har erfarenhet av att arbeta i ett byggprojekts olika skeden (planering, projektering, byggskede, överlämning och/eller förvaltning)
 • har erfarenhet av offentlig upphandling

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Detta är en jobbannons med titeln "Samordnande miljöspecialist" hos företaget Trafikverket och publicerades på workey.se den 20 januari 2021 klockan 08:50.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey