• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Östergårdsskolan är en grund- och särskola med årskurserna 4-9 samt tillhörande fritidshem. Skolan har ca 500 elever. Skolan ligger i centrala Halmstad med när tillgång till faciliteter såsom Halmstad Arena. På Östergårdsskolan arbetar vi tätt i arbetslag, med stort engagemang för att utveckla våra elever mot målen. Vi är stolta över att ha kommit långt i detta arbete och söker nu dig som vill vara en del av vår fortsatta resa.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en skolkurator som vill vara med och fortsätta utveckla Östergårdsskolan till att bli en skola där alla elever har möjlighet att nå så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar. Du kommer att ingå i vårt elevhälsoteam där det idag arbetar specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.

På Östergårdsskolan lägger vi stor vikt på att se hela eleven och strävar efter ett tätt samarbete mellan personal på skolan samt inom elevhälsoteamet. En stor del av kuratorns arbete på skolan består utav att handleda personal utifrån att skapa en för eleverna så god arbetsmiljö som möjligt. I det inkluderas inte bara den fysiska utan i allra högsta grad den psykosociala arbetsmiljön. En annan stor del är kontakter och samtal med elever och vårdnadshavare utifrån att stödja dem i deras livssituation och arbeta för att stärka elevers mående och studiemotivation.

I arbetet som skolkurator ingår även att arbeta främjande med att skapa förutsättningar för alla elever att ha en meningsfull fritid i anslutning till skolans slut samt att verka för att stärka banden mellan skola och hem.

Utöver de exempel på arbetsuppgifter som nämns ovan kan det för elevhälsans psykosociala insats bland annat ingå att
• tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
• genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
• på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
• ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
• bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
• bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
• delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
• ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen.

Du har en stor förmåga att bygga positiva relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du har en mycket god samarbetsförmåga. Du är engagerad, lösningsfokuserad och ser möjligheter utifrån givna förutsättningar. Du har en förmåga och vilja att påverka vår skolkultur samt vara med och utveckla skolans elevhälsoarbete.
Du har goda ledaregenskaper och delar vår syn på skolutveckling som du hittar under relaterad information på vår hemsida.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Detta är en jobbannons med titeln "Skolkurator till Östergårdsskolan" hos företaget Halmstads kommun och publicerades på workey.se den 20 januari 2021 klockan 08:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey