Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.

Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet – våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!

Vi söker en ny medarbetare till vårt engagerade Familjebehandlingsteam

ARBETSUPPGIFTER
Familjehuset barn och ungdom är en del av socialförvaltningens verksamhetsområde barn och unga. Enheten arbetar med biståndsbedömda insatser utifrån barnets och familjens behov av stöd. På Familjehuset barn är vårt uppdrag att ge behandlande öppenvårdsinsatser till familjer med barn i åldrarna 012 år. Familjehuset ungdom arbetar med målgruppen ungdomar 1318 år och deras familjer. Vi söker nu en behandlare till Familjehuset ungdom.
Den gemensamma grunden för arbetet på Familjehuset ungdom är ett systemiskt synsätt. Vi utgår från ungdomen och dess familj och nätverk för att möjliggöra positiv förändring. En viktig del är att stärka relationen mellan ungdomen och dennes föräldrar och att hjälpa föräldrar med deras viktiga uppgift, att ge sina barn en bra och trygg uppväxt. Vi ser det som en mycket viktig uppgift att ge familjen redskap för att mobilisera sina egna styrkor och förmågor för att lösa sina bekymmer och för att vara starka tillsammans. Det relationistiska perspektivet genomsyrar vårt behandlingsinnehåll.
Ungdomarna som beviljas bistånd till Familjehuset ungdom har olika former av identifierad utsatthet. De kan ha utvecklat olika former av beteendeproblem som får utåtriktad form eller som visar sig mer introvert. Många har hög skolfrånvaro, har det problematiskt med kamratrelationer eller saknar positiva fritidskontakter. En del ungdomar har riskbeteenden i form av droganvändande och /eller begynnande kriminalitet. En del ungdomar som kommer till oss har också varit utsatta eller har erfarenheter av hög konfliktnivå eller våld i sina familjer.
I arbetsuppgifterna på Familjehuset ungdom ingår även att leda föräldrastödsgrupper, vi har COS (Circle Of Security) och LFT (Ledarskapsträning för tonårsfamiljer). Medarbetarna har även en del handledningsuppdrag riktat mot familjehemsföräldrar. I arbetsuppgifterna ingår att sprida kunskap om ungdomar och familjearbete inom förvaltningen och till våra samarbetspartners. Vi samarbetar internt med socialtjänstens övriga funktioner och externt med exempelvis skola, BUP och andra aktörer som är viktiga runt ungdomen och familjen. Vi har regelbunden extern handledning. Vi som arbetar här är sju familjebehandlare, tre av medarbetarna arbetar även med SIG (Social insatsgrupp). Knutet till oss har vi även fyra Familjepedagoger som arbetar med pedagogiskt förändringsstöd, dessa arbetar även i enheten Familjehuset barn.

KVALIFIKATIONER
Nu söker vi dig som vill komplettera vår grupp. Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning i familjeterapi (steg 1) eller FFT (Funktionell Familjeterapi) eller annan vidareutbildning inom behandling och förändringsarbete för målgruppen. Du kanske har tidigare erfarenheter av att leda föräldrastödsgrupper eller grupper för ungdomar.
Arbetet med målgruppen kräver mångsidighet och flexibilitet. Viktigt att du har erfarenhet av att möta människor i utsatta situationer och är van att föra samtal med både barn och vuxna. Det har stor betydelse att du har en god självkännedom, personlig mognad och en stabil social situation. Du trivs att arbeta självständigt och i team och är beredd att prestigelöst dela erfarenheter med dina närmsta kollegor i handledning och team-möten

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete som familjebehandlare i öppenvård eller på HVB. Du får gärna ha god kännedom om socialtjänstens olika verksamhetsområden och/eller socialt arbete i andra myndigheter och organisationer.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

Detta är en jobbannons med titeln "Behandlare på Familjehuset Ungdom" hos företaget Kalmar kommun och publicerades på workey.se den 22 november 2023 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey