• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Socialförvaltningen i Lund arbetar med att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det handlar om hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Vi har också många stödinsatser för vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingar.

Om oss

För att ge fler unga vuxna mellan 16 och 29 år möjlighet att börja arbeta eller studera och  bli självständiga, startar Lunds kommun i samarbete med Finsam Lund och ESF ett projekt med start hösten 2020.

Projektet, som kommer att pågå till februari 2022 med möjlighet till förlängning, riktar sig till unga vuxna, som av olika skäl inte får sina behov tillgodosedda genom ordinarie arbetsmarknadsinsatser och därför är i behov av extra stöd. Du kommer att ha din arbetsplats på ComUng.

Arbetsuppgifter
Målet är att ge de unga ett stöd som är individanpassat och evidensbaserat så att de får ökade möjligheter till arbete och studier utifrån sina egna förutsättningar. Du ska, tillsammans med den unge, göra en plan för vägen till arbete, studier eller för att kunna ta del av ordinarie verksamheters insatser. Genom att använda motiverande samtal (MI) stöttar du den unge till förändring. Du förväntas samarbeta med bl.a. studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, handläggare på Försäkringskassan och vårdpersonal för att samordna den unges planering, anordna studiebesök på arbetsplatser, informationsträffar mm. Du förväntas även kunna arbeta relationsskapande med såväl föreningsliv som med näringsliv i arbetet med att föra den unge närmre målet med arbete eller studier. 

Du ska arbeta metodtroget efter Case Management- resursmodellen (CM) eller Supported Employment/ Education (SE /SEd) - metoderna beroende på din funktion i projektet. 

Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleexamen, gärna med beteendevetenskaplig inriktning. Du får gärna redan vara utbildad i SE, CM och MI men det är inget krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunala eller statliga arbetsmarknadsinsatser, arbete som kräver nätverkande och samverkan samt erfarenhet av att ha jobbat med målgruppen unga vuxna. Du brinner för att arbeta med målgruppen och deras möjlighet att etablera sig eller återinträda på arbetsmarknaden. Samtidigt som du ska jobba individinriktat, kommer du även samarbeta med övriga projektmedarbetare för att skapa ett mervärde för målgruppen, t.ex. genom gruppverksamhet och studiebesök i grupp. Vi vill dessutom att du har initiativförmåga, samarbetsförmåga och ett intresse för utvecklingsarbete. 

Detta är en jobbannons med titeln "Projektmedarbetare" hos företaget Lunds kommun och publicerades på workey.se den 13 juli 2020 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey