• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Norrhälsinge räddningstjänst jobbar för en trygg och säker kommun. Våra huvudsakliga uppdrag innebär att vi ska medverka i samhällsplaneringen för ett tillfredställande skydd. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för ägare/innehavare av fastigheter att själva förebygga brands uppkomst och minimera konsekvenserna av brand. Vi informerar och håller också utbildningar årligen om brandskydd.

Vi tillhandahåller resurser för livräddande och skadebegränsande åtgärder samt samordnar kommunens arbete inför extraordinär händelse och höjd beredskap.

Vi arbetar också för att hindra, förebygga och begränsa olyckor orsakade av brandfarliga eller explosiva varor.

ARBETSUPPGIFTER
I uppgiften ingår att arbeta för att minimera antalet bränder och olyckor samt konsekvenserna av de som ändå inträffar. Genom att ge stöd och råd så att berörda aktörer har kunskap och vidtar förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder kan detta uppnås. Detta innebär arbetsuppgifter såsom:
planering, genomförande och marknadsföring av intern och extern utbildning och andra mervärdesskapande aktiviteter ute i samhället.
I uppgiften ingår också myndighetsutövning i syfte att öka brandsäkerheten enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga varor.

Detta innebär:
-planering och genomförande av tillsyn,
-ritningsgranskning,
-utfärda tillstånd för brandfarlig och explosiv vara,
-remisser serveringstillstånd och offentliga tillställningar,
-föra tillsynsregister i verksamhetssystemet Daedalos.
-tjänsten kan komma att innefatta en del i räddningstjänstens operativa verksamhet 
-eller andra arbetsuppgifter som arbetsgivaren finner lämpliga

KVALIFIKATIONER
Gymnasiekompetens med eftergymnasial utbildning SMO (eller motsvarande)
Lägst Räddningsledning B (eller motsvarande)
Lägst tillsyn A (eller motsvarande)
Körkort lägst B
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med förebyggande brandskydd och myndighetsutövning
Erfarenhet av operativ tjänstgöring i ledningsfunktion

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom förmåga att ta egna initiativ samtidigt som du har lätt att samarbeta med andra. Då arbetet innebär mycket externa kontakter behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi värderar också en pedagogisk förmåga.

ÖVRIGT
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: http://www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via http://www.offentligajobb.se.

Detta är en jobbannons med titeln "Brandinspektör" hos företaget Hudiksvalls kommun och publicerades på workey.se den 15 januari 2021 klockan 00:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey