Miljöförvaltningens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete. Som myndighet arbetar vi med miljötillsyn och livsmedelskontroll för att skydda människors hälsa och miljön. Vi har också i uppdrag att leda, samordna och följa upp strategiska program och planer för hur staden ska arbeta för att nå miljömålen. Göteborg arbetar för att bli en attraktiv och hållbar stad där vi gemensamt skapar en bättre framtid för alla. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en utvecklingsledare som ska arbeta för avdelningen för livsmedelskontroll och tillstånd samt avdelningen för miljötillsyn.

Uppdraget som utvecklingsledare innebär att du kommer att arbeta med samordning och planering, samt ge stöd och vägleda vårt arbete med trängselkontroller på serveringsställen. Detta genom att du bedriver omvärldsbevakning och analyserar effektiviteten i nuvarande arbetssätt, och med detta som grund utvecklar strategier och arbetssätt för att effektivt motverka smittspridningen på serveringsställen i Göteborg. Du ska också arbeta med motsvarande strategiska planering och samordning av ett uppdrag som syftar till att motverka osund konkurrens och fusk i Göteborg. Också här krävs utveckling av arbetssätt och dessutom utvecklande av samarbete med andra aktörer i samhället.

Uppdraget innebär ett kvalificerat utrednings- och utvecklingsarbete. Men också planering och samordning av det operativa arbetet inom bägge områdena. Analyser ska genomföras av vad som händer i omvärlden och vad som är effektiv tillsyn och kontroll baserat på förvaltningens erfarenheter, och med detta som grund ska förslag till strategier och planer tas fram. För att nå framgång i uppdragen kommer det krävas samverkan både internt i staden och vid miljöförvaltningen, men även på nationell nivå. Uppdraget skiftar mellan strategiska frågeställningar och planering, genomförande och uppföljning av det operativa arbetet. Detta genom att till exempel leda planeringsmöten, ha uppföljande möten samt förse arbetsgrupper med relevant information. Du ska verka för att det finns en samsyn med andra relevanta aktörer, därunder andra myndigheter kring de frågor och uppdrag som utvecklingsledaren är ansvarig för.

Du är direkt underställd direktören och du ska genomföra uppdraget under 2021, med möjlighet till förlängning om uppdragen fortsätter.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller universitetsexamen och vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av arbete inom miljöområdet och hälsoskyddsområdet. Du har erfarenhet av kvalificerat analys- och utredningsarbete på strategisk nivå, och av att leda andra utan att vara chef.

Du ser samarbete som en viktig faktor för framgång och genom din kompetens och en god dialog inger du förtroende och skapar goda relationer i alla dina kontaktytor. Du driver självständigt ditt arbete i nära dialog både internt i staden och vid miljöförvaltningen samt på nationell nivå. Du har förmågan att klokt navigera i en komplex kontext.

Du är också en god kommunikatör i såväl tal som skrift och du är med lätthet föredragande i olika sammanhang. Du arbetar proaktivt, innovativt och på en övergripande strategisk nivå och utgår från vad verksamheten behöver för att nå de övergripande målen.

Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du är snabb, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete

Uppdraget ställer höga krav på analysförmåga och helhetssyn. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse till berörda chefer. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv och du kan anpassa andras idéer till vår verksamhet

Vi kan erbjuda dig en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierande kompetenser. Vi arbetar i aktivitetsbaserade lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.

Detta är en jobbannons med titeln "Utvecklingsledare" hos företaget Göteborgs kommun och publicerades på workey.se den 14 januari 2021 klockan 17:40.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey