Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda, har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå.

Institution
Institutionen Kultur, språk och medier (KSM) bedriver lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, utbildningsvetenskaplig forskning och uppdragsutbildning. Fokus ligger på hur kunskap och mening skapas i språkliga och estetiska sammanhang, blir synligt i olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet. Inriktningen mot lärarprofessionen speglas i våra kurser som är ämnesdidaktiska. Mer information om oss hittar du här.

Innehåll och arbetsuppgifter
Universitetsämnet svenska som andraspråk och lärande är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar såväl andraspråksinlärning och andraspråksutveckling samt språk- och litteraturdidaktik ur ett andraspråksperspektiv. Svenska som andraspråk och lärande på ämneslärarprogrammet har under en längre tid varit under stark tillväxt.

Från och med höstterminen 2022 utökas utbildningen i ämnet ytterligare genom att det blir ett valbart förstaämne vid fakultetens ämneslärarprogram.
Kursinnehållet i svenska som andraspråk och lärande behandlar bland annat frågor som rör interkulturalitet och flerspråkighet, andraspråksinlärning och nyanländas lärande, bedömning samt språk- och litteraturdidaktik ur ett andraspråksperspektiv.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning, handledning och examination på ämneslärarprogrammet men även undervisning och examination på andra program samt i fristående kurser och uppdragsutbildning kan förekomma. Även undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan kan förekomma om den anställde har sådan kompetens.

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Även samarbete i ämneslaget, kommunikation med studenter och VFU-lärarskap med besök på lärarstudenters praktikplatser ingår. Kvällsundervisning kan förekomma. I anställningen ingår 10 % kompetensutvecklingstid.

Behörighet
Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

• Dokumenterad kompetens inom ämnet svenska som andraspråk med inriktning mot senare delen av grundskolan, språkintroduktion, gymnasiet eller vuxenutbildning

Med pedagogisk skicklighet avses

• Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
• Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
• Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Övriga meriter
• Påbyggnadsutbildning med inriktning mot utbildningsvetenskap
• Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, förmåga att strukturera sitt arbete och driva processer framåt samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning och ämneslärarutbildning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling

Upplysningar
Tillförordnad prefekt Fredrik Hansson, 040-665 72 07
Ämnesansvarig Catarina Economou, 040-665 81 69

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-02-04. 

Ansökan skall innehålla:

• Styrkt meritförteckning
• Betyg och intyg (t.ex. examensbevis, arbetslivserfarenhet)
• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
• Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare. Se även Malmö universitets anställningsordning. Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/6, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/6.

Övrigt
Anställningen avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde den 16 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträdesdatum är 2022-08-16 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, [email protected]
Lärarförbundet Monika Kristiansson, [email protected]
ST Naser Eftekharian, [email protected]

Välkommen med din ansökan!
 

Detta är en jobbannons med titeln "Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk och lärande" hos företaget Malmö Universitet och publicerades på workey.se den 14 januari 2021 klockan 15:36.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey