• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Helleborusskolan Österåker är en fristående resursskola som vänder sig till elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Våra elever som alla har diagnoser inom autismspektrumet ska få vara huvudpersoner i sina egna liv, och därmed ges möjlighet att kunskapa i en miljö som är tillrättalagd för dem och som bidrar till att minska symptomen av autismen. När vi lyckas med detta vet vi att våra elever går ut i samhället som unga vuxna med stora möjligheter att få ta del av ett meningsfullt arbetsliv.

All personal på Helleborusskolan behöver ha inställningen att man ska göra så mycket man kan för att stödja eleven i dess situation, och använda sig av stor kreativitet och tålamod för att hitta ett sätt som underlättar för elevens skolgång. Stor hänsyn behöver tas till elevens dagsform, och ett stort mått av känslighet behöver finnas hos personalen för att känna av denna dagsform. Du som personal på Helleborusskolan måste ha i åtanke att detta är elever med särskilda behov, och att vi ska finnas där för eleven och inte tvärtom. Utifrån ett nära samarbete med föräldrar, och ett genuint intresse för eleven som individ, ser vi eleven i sitt hela sammanhang där kunskap om hemsituation, specifika intressen, personlighet, koncentrationsförmåga och energibägare hjälper oss att skräddarsy schema, undervisning och material så att eleverna på får tillgång till sin kognition och blir inlärningstillgängliga.


I mötet med eleverna i rollen som kurator är du prestigelös och flexibel. Du jobbar lågaffektivt, är in lyssnande och lösningsfokuserat. Du tycker om barn och ungdomar och tycker att det är viktigt att skolvardagen fungerar för eleverna och har inställningen att inte ge upp innan barnet/ungdomen är trygg, mår bra och kunskapar efter bästa förmåga. Helleborusskolan är en grundskola enligt LGR 11 för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer . Helleborusskolan ska tillhandahålla en välfungerande och anpassad skolmiljö F-9 med fritidsverksamhet för elever till och med år 6. Pedagoger och övrig personal med specialkompetens och utbildning som matchar elevernas olika begåvningsprofiler.

Alla elever på Helleborusskolan ska nå grundskolans kunskapskrav och samtidigt utveckla sin självkännedom. Helleborusskolan ska tillhandahålla spetskompetens inom autismspektrumområdet samt handledning för vårdnadshavare och andra nyckelpersoner som finns inom barnets nätverk.

Helleborusskolan ska även bidra till att minska psykisk ohälsa för en ytterst missförstådd grupp i vårt samhälle.

Våra elever som alla har diagnoser inom autismspektrumet ska få vara huvudpersoner i sina egna liv, och därmed ges möjlighet att kunskapa i en miljö som är tillrättalagd för dem och som bidrar till att minska symptomen av autismen. När vi lyckas med detta vet vi att våra elever går ut i samhället som unga vuxna med stora möjligheter att få ta del av ett meningsfullt arbetsliv.


Tillsammans med lärare, lärarassistenter och andra kompetenser på skolan jobbar du för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan i en lugn, trygg och låg-affektiv miljö.


Elevhälsan och kuratorns uppdrag är att stödja elevernas utveckling genom främst ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.


Som kurator tillför du särskild kompetens i skolans elevhälsoarbete. Ditt arbete består främst av möten enskilt men ibland även i grupp, handledning av personal, arbeta med kartläggning och utredningar samt att vara delaktig i skolans likabehandlingsarbete.

Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam och har därmed ett nära samarbete med skolledning, mentorer, lärare, resurspedagoger samt myndigheter utanför skolan.

Arbetet förutsätter att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt, är initiativrik och har en god förmåga att se möjligheter i olika situationer.


Vi söker dig som är utbildad socionom, beteendevetare eller har annan likvärdig utbildning inom psykologi eller socialt arbete. Du har god kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta regelverk som berörs i arbetet. Du har ett bra bemötande, kan skapa förtroende hos ungdomar, god förmåga att planera och prioritera samtidigt som du kan vara flexibel i de situationer som kräver det.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Kuratorstjänst på 50%, med möjlighet till utökning vid andra uppdrag på skolan.


Helleborusskolan är belägen på Luffarbacken 5 i Åkersberga. Till skolan finns goda kommunikationer i form av kommunala färdmedel. Helleborusskolan Österåker nås med en 5 minuters promenad från resecentrum i Åkersberga.

Detta är en jobbannons med titeln "Kurator Helleborusskolan" hos företaget Helleborusskolan Österåker AB och publicerades på workey.se den 14 januari 2021 klockan 14:08.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected]. Vänligen använd rubriken/referensen "Kurator".

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey