Tjänsten är placerad inom Social-och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Förvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare kommer dina arbetsuppgifter bestå av vräkningsförebyggande arbete, utrednings- och uppföljningsarbete samt beslutsfattande enligt Socialtjänstlagen. I anslutning till utredningsarbetet kommer du även arbeta med motivationsarbete, coachning (MI), svara för information och samarbeta internt och externt med övriga viktiga aktörer för klienten. Syftet är att utveckla klientens egna möjligheter.

Utöver sedvanligt handläggningsarbete ingår även varierade arbetsuppgifter exempelvis: uppsökningsarbete och hembesök, upprättande av handlingsplaner, genomgångar av hyreskontrakt, samverkan med hyresvärdar och andra aktörer som kan vara kopplade till klienten. Du följer löpande upp dina ärenden och månadsvis ser över hyresinbetalningar. Du följer också upp eventuella störningar samt arbetar motiverande så att god hyressed upprätthålls och att progression i boendetrappa eller vårdkedja möjliggörs.

Arbetsplatsen är på Barnhemsgatan 2 i centrala Linköping och arbetstiderna är kontorstider med flextidsavtal. 

Din arbetsplats
Vi söker nu tre socialsekreterare till Boendeenheten. Enheten är organiserad inom Avdelning Vuxna och består av två grupper, Utredning och uppföljning samt Boendeservice. Tjänsterna finns inom gruppen Utredning och uppföljning där enhetens övriga socialsekreterare är organiserade. Två av tjänsterna kommer initialt att riktas mot vräkningsförebyggande arbete och en tjänst initialt mot utrednings- och uppföljningsarbete. 

Gruppen Utredning och uppföljning utför myndighetsutövning och utreder och följer upp boendeärenden enligt socialtjänstlagen samt bedriver vräkningsförebyggande arbete. Gruppen Boendeservice är kommunens bosociala resurs som jobbar med operativ in- och uthyrning av lägenheter för målgrupper kommunen har ett särskilt ansvar för. 

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Till socialnämndens uppgifter hör att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden.

Det finns inga bestämmelser i SoL som ger bostadslösa en allmän rätt till att få en bostad av socialtjänsten. För att få rätt till bistånd krävs enligt SoL att den sökande inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och socialtjänstens bistånd ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Socialtjänstens ansvar kan exempelvis handla om att bistå med olika former av akuta och mer långsiktiga boendelösningar utifrån individuella behov och efter biståndsbedömning.

Du som söker
Vi söker dig som har socionomexamen alternativt beteendevetenskaplig examen eller motsvarande högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För två av tjänsterna är det ett krav på erfarenhet av vräkningsförebyggande arbete inom socialtjänsten. För en av tjänsterna är det meriterande om du har erfarenhet av handläggning och myndighetsutövning inom socialtjänsten, gärna inom individ och familjeomsorg (IFO) och med koppling till det bosociala området.

Då arbetet innebär samverkan samt dokumentation är god förmåga i svenska i tal och skrift ett krav. B-körkort är även ett krav för tjänsten då det förekommer hembesök och uppsökande av arbete. 

Som person är du lugn, stabil och har självinsikt samt har en förmåga att förhålla dig på ett situationsanpassat sätt. Du kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. I samarbetet med andra relaterar du till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang där du skapar kontakter och underhåller relationer. Det är även viktigt att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt sätta upp och hålla tidsramar.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 11867

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Detta är en jobbannons med titeln "Socialsekreterare till boendeenheten" hos företaget Linköpings kommun och publicerades på workey.se den 19 september 2023 klockan 21:37.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey