Vi letar efter Dig som har erfarenhet anläggningsarbeten.

Om du kan och har jobbat med

-Markarbeten

-Husgrund

-Plattläggning

-Kantstenarbeten

-Dränering

-Rör läggning

-Murar

Och talar engelska, meriterande är svenska men även tyska.


Vi vill att du skickar in din ansökan via e-post till Caroline,

e-maila adress: [email protected]

B körkort är ett krav. Förarkort för lastning av maskin, grävmaskin samt utbildning av motorkap är meriterande.

Vidare vill vi att du har god yrkesetik, är punktlig samt verkar för god arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.

Vi värdesätter personer som är engagerade, drivna och tycker att det är kul att jobba för ett mindre företag.

Välkommen med din ansökan och/eller frågor!


Caroline

Boom Consulting AB

fackligt anslutna, SEKO, Väg- & Banavtalet

avtal med FORA

We are looking for you who have experience in construction work.

If you can and have worked with

-Ground work

-House foundation

-Flating

-Curbstones

-Drainage

-Move laying

-Brick laying


and speaks English, merit is Swedish and German.

We want you to send your application by email to Caroline,

e-mail address: [email protected]

B driving license is a must. Driver's license for loading a machine, excavator and training of engine hoods are meritorious.

Furthermore, we want you to have good professional ethics, be punctual and work for a good work environment and safety in the workplace.

We value people who are committed, driven and think it's fun to work for a small company.

Welcome with your application and / or questions!

Caroline

Boom Consulting AB

union affiliated, SEKO, Road & Rail Agreement

agreement with FORA

Detta är en jobbannons med titeln "Anläggningsarbetare - Construction Workers" hos företaget Boom Consulting AB och publicerades på workey.se den 16 september 2023 klockan 00:37.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected].

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey