• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Ämnet hållfasthetslära finns vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid universitetet. Det är ett grundläggande område inom maskinteknisk utbildning och ingår även i andra utbildningsprogram. Ämnet har en lång och stark tradition av industriellt samarbete vilket har resulterat i världsledande forskning inom simulering av tillverkningsprocesser. Tillämpningsområden inkluderar processer med granulära material såsom pulver och pellets, krossning och malning av malm, termomekaniska processer, skärande bearbetning och additiv tillverkning. Ämnet har ett välutrustat laboratorium för avancerade experimentella utvärderingar av material- och komponentegenskaper.

Ämnesbeskrivning
Hållfasthetslära omfattar utveckling av analytiska, experimentella och numeriska metoder inom teknisk mekanik. Viktiga forskningsområden är modellering och simulering med avseende på prediktering av tillverkningsprocesser och produkters funktion, med särskilt fokus på utveckling av modeller för såväl solida som granulära materials beteende samt deras interaktion.

Profil
Forskning inom befattningen fokuserar på experimentella utredningar samt numerisk modellering i områden som utmattning och konstitutivmodellering av metalliska och granulära material. Undervisning inom befattningen kan inkludera områden som grundläggande hållfasthetslära, brottmekanik, utmattning, finita elementmetoden, kontinuumsmekanik mm. Befattningen kräver djup kunskap inom både teoretisk och tillämpad forskning eftersom forskningen sker i samverkan med näringslivet och omgivande samhälle. Kunskap inom partikelbaserade metoder och erfarenhet av implementation av beräkningsmodeller är meriterande.

Arbetsuppgifter
Som biträdande professor i hållfasthetslära förväntas du att aktivt bidra i både undervisning och forskning. Främjande av samarbeten med nationella och internationella forskargrupper och samverkan med lokalt samhälle och industri är också viktigt. I arbetsuppgifterna ingår även att handleda doktorander och allmänt bidra till utveckling av ämnet och avdelningen samt att arbeta aktivt med extern finansiering av forskning samt publicering.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande:

• varit verksam som självständig forskare, normalt under minst tre år efter avlagd doktorsexamen
• bedrivit nationellt eller internationellt erkänd forskning i samverkan med aktörer utanför det egna lärosätet samt uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet. Här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst två doktorsavhandlingar
• uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år om det inte finns synnerliga skäl för annat
• uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet
• genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

• vetenskaplig skicklighet
• pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

• förmåga att utveckla och validera experimentella och numeriska metoder för solida och granulära materials beteende samt deras interaktion
• förmåga att undervisa på svenska och engelska
• skicklighet i att kommunicera internt och externt på svenska och engelska
• skicklighet att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att samverka med det omgivande samhället, främst svensk och internationell industri och forskningsorganisationer
• erfarenhet av ledande uppdrag

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som är placerad vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid universitetets campus i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Pär Jonsén 0920-49 34 60, [email protected] eller professor Hans-Åke Häggblad 0920-49 10 48, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92 [email protected]

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4441-2020
Sista ansökningsdag: 29 januari 2021

Detta är en jobbannons med titeln "Biträdande professor i hållfasthetslära" hos företaget Luleå Tekniska Universitet och publicerades på workey.se den 8 januari 2021 klockan 08:39.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey