• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder
• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,
• en arbetsplats med många anställningsförmåner,
• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

På Avdelningen för ekonomi arbetar ca 70 medarbetare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. Vid avdelningen finns fyra utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå som leder till examen inom huvudområdet företagsekonomi; Fastighetsmäklarprogrammet (180 hp), Ekonomprogrammet 180 hp (campus och distans), samt två magisterprogram med inriktning redovisning respektive affärsutveckling (båda om 60 hp). Vid avdelningen finns också Rättsvetenskapligt kandidatprogram med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt (180 hp), som leder till examen inom huvudområdet rättsvetenskap. Forskningen vid avdelningen ligger inom marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning, nationalekonomi samt juridik där vi arbetar teamorienterat både inom och över ämnesgränserna. Avdelningens lokaler inryms i hus Embla på campusområdet.

ARBETSUPPGIFTER
Universitetslektorns arbetsuppgifter består av utbildning och forskning vid Avdelningen för ekonomi, särskilt inom delämnesområdet marknadsföring.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grund- och avancerad nivå, samt handledning och examination, främst inom Ekonomprogrammet och Fastighetsmäklarprogrammet, men också inom övrigt utbildningsutbud inom företagsekonomi. I arbetsuppgifterna ingår även forskning där förväntningarna är att universitetslektorn både kontinuerligt publicerar tidskriftsartiklar eller motsvarande, och söker externa medel för att finansiera forskningen. Forskningen bedrivs företrädesvis i team tillsammans med andra forskare på avdelningen.

I arbetet ingår också att delta i avdelningens och ämnets utvecklingsarbete samt administrativt arbete, internationalisering och samverkan.

Merparten av arbetstiden är förlagd på Högskolans campus i Gävle och hög närvaro på campus är därför en förutsättning för anställningen.

KVALIFIKATIONER
För anställningen krävs doktorsexamen i företagsekonomi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att bli anställd som universitetslektor ska den sökande ha:
- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.
- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
I övrigt se Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle.

Särskilt meriterande i förhållande till andra sökande är internationellt publicerad forskning i form av tidskriftsartiklar (eller motsvarande) inom ämnet företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Meriterande är dokumenterad erfarenhet av utbildning och forskning/publikationer inom temaområdet digitalisering, digital transformation och digital marknadsföring. Meriterande är också metodkunskap som möjliggör besvarande av frågeställningar relaterade till digitalisering och digital marknadsföring.

Meriterande är också dokumenterad, bred erfarenhet av undervisning inom företagsekonomi.

Det är även ett krav att den sökande behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Undervisningen sker på svenska. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga. Med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, och utöver de formella meriterna, lägger Högskolan stor vikt vid personlig lämplighet. Omvittnad noggrannhet och förmåga att både ta och fånga upp initiativ värderas högt.

ÖVRIGT
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och eventuella andra handlingar som du önskar att åberopa.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och eventuella andra handlingar som du önskar att åberopa.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Detta är en jobbannons med titeln "Lektor i företagsekonomi, inriktn. marknadsföring, med intresse för digital" hos företaget Högskolan i Gävle och publicerades på workey.se den 4 januari 2021 klockan 15:00.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey